Integrimi Evropian

Radionica sa predstavnicima centralne vlade vezano za finalizaciju Formata i smernica za izradu Plana rada Vlade u skladu sa Koncept dokumentom za indikativno planiranje rada (IPR).

7 октобра, 2019

Naziv projekta: Instrument za Razvoj Ljudskih Kapaciteta za evropsku integraciju 

Aktivnost: Radionica sa predstavnicima centralne vlade vezano za finalizaciju Formata i smernica za izradu Plana rada Vlade u skladu sa Koncept dokumentom za indikativno planiranje rada (IPR).

U?esnici: Predstavnici Centralne Vlade (Kancelarija Premijera, bifse Ministarstvo Finansija (Ministarstvo Finansija i Transfera), Ministarstvo za Evropske Integracije)

Datumi: 7 – 9 Oktobar 2019

Svrha i program radionice

Nakon usvajanja Koncept dokumenta o indikativnom planiranju rada (IPR), Koordinacioni sekretarijat Vlade izradio je Smernice o Planu rada Vlade prema Koncept dokumentu, koji, izme?u ostalog, imaju za cilj poboljšanje procesa planiranja rada Vlade. Klju?ni element za napredak ovog procesa je, izme?u ostalog, pravilna koordinacija sadr�aja i formata Smernica izme?u institucija centralne vlade, odnosno Kancelarije premijera, Ministarstva finansija i Ministarstva evropskih integracija.

Stoga je, uz finansijsku podršku Vlade Luksemburga u okviru Instrumenta za Razvoj Ljudskih Kapaciteta za evropsku integraciju kojim upravlja Ministarstvo za Evropske Integracije Republike Kosovo, organizovana radionica sa predstavnicima Centralne Vlade vezano za finalizaciju formata i smernica za izradu plana rada Vlade u skladu sa Koncept dokumentom o indikativnom planiranju rada (IPR).

Prednosti/nau?ene lekcije za institucije

Predstavnici centralne vlade tokom ove radionice uspeli su koordinisati proces planiranja rada Vlade i dovršiti Smernice za izradu Plana rada Vlade u skladu sa Koncept dokumentom o indikativnom planiranju rada, koje su naknadno usvojene 17. oktobra 2019. godine.

 

Last modified: 5 августа, 2022

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *