Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Pododbori i posebne grupe

U okviru ovog pododbora razmatraju se sledeće oblasti:

• Poglavlje 14: Transport, član 113. SSP-a

• Poglavlje 15: Energija, član 114. SSP-a

• Poglavlje 21: Trans-evropske mreže

• Poglavlje 22: Regionalni i lokalni razvoj; član 119. SSP-a

• Poglavlje 27: Životna sredina, članovi 115, 116, 117. SSP-a

Agenda:PODODBOR ZA TRANSPORT, ŽIVOTNU SREDINU, ENERGIJU I REGIONALNI RAZVOJ – Više

U okviru ovog pododbora razmatraju se oblasti u okviru poglavlja 11, 12. i 13, kako što sledi:

• Poljoprivredni proizvodi; član 26, 28, 29, 33, 34. i 37. SSP-a

• Ribarski proizvodi; član 31, 32. kao i aneksi IV. i V. SSP-a

• Prerađeni poljoprivredni proizvodi; član 27. i Protokol I. SSP-a

• Vina; član 30. i Protokol II. SSP-a

• Zaštita geografskih oznaka za poljoprivredne i riblje proizvode i drugu hranu osim vina i alkoholnih pića; član 35. SSP-a

• Sektor poljoprivrede i poljoprivredne industrije (agro-industrija), veterinarska i fitosanitarna pitanja; član 102. SSP-a

• Saradnja u oblasti ribarstva; član 103. SSP-a.

 

Agenda: PODODBOR ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO

U okviru ovog pododbora razmatraju se sledeće oblasti:

• Poglavlje 19: Socijalne politike i zapošljavanje

• Uslovi rada i jednake mogućnosti; član 82. SSP-a

• Socijalna saradnja; član 106. SSP-a

• Kapitulli 26: Poglavlje 26: Obrazovanje i obuka; član 107. SSP-a i kulturna saradnja; član 108. SSP-a

• Informisanje i komunikacija; član 105. SSP-a

• Saradnja na audio-vizuelnoj oblasti; član 109. SSP-a

• Poglavlje 10: Informaciono društvo; član 110. SSP-a

• Elektronske komunikacione mreže i usluge; član 111. SSP-a

• Informisanje i komunikacija; član 112. SSP-a

• Poglavlje 25: Istraživanje i tehnološki razvoj; član 118. SSP-a

 

Agenda: PODODBOR ZA INOVACIJE, INFORMACIONO DRUŠTVO I SOCIJALNE POLITIKE

U okviru ovog pododbora razmatraju se sledeće oblasti:

• Poglavlje 3: Pravo osnivanja; član 50-54. SSP-a i sloboda pružanja usluga; član 55-60. SSP-a

• Ostala pitanja vezana za Naslov V. SSP-a; član 61-73. SSP-a

• Usklađivanje i primena zakona; član 74. SSP-a

• Poglavlje 6: Pravo kompanija

• Poglavlje 8: Konkurencija; član 75-76. SSP-a

• Poglavlje 7: Intelektualna, industrijska i komercijalna svojina; član 77-78. SSP-a

• Poglavlje 5: Javne nabavke; član 79. SSP-a

• Poglavlje 9: Banke, osiguranje i druge finansijske usluge; član 96. SSP-a

• Poglavlje 28: Zaštita potrošača; član 81. SSP-a

 

Agenda: PODODBOR ZA UNUTRAŠNJE TRŽIŠTE, KONKURENCIJU, ZAŠTITU POTROŠAČA I JAVNO ZDRAVSTVO

U okviru ovog pododbora razmatraju se sledeće oblasti:

• Poglavlje 1: Slobodno kretanje robe; član 20. SSP-a

• Poglavlje 20: Industrijska politika i politika preduzeća

• Industrijski proizvodi; član 21-25. SSP-a

• Komercijalna pitanja; član 36-49. SSP-a

• Standardizacija, metrologija, akreditacija, certifikacija, procena usaglašenosti i nadgledanje tržišta; član 80. SSP-a

• Industrijska saradnja; član 99. SSP-a

• Mala i srednja preduzeća; član 100. SSP-a

• Turizam; član 101. SSP-a

• Poglavlje 29: Carina; član 104. SSP-a

• Poglavlje 16: Porezi; član 105. SSP-a

• Pravilo porekla; Protokol III. SSP-a

• Administrativna pomoć u carinskim pitanjima; Protokol IV. SSP-a

Agenda: PODODBOR STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA ZA TRGOVINU, INDUSTRIJU, CARINE I POREZE

U okviru ovog pododbora razmatraju se sledeće oblasti:

• Ekonomski kriterijumi

• Poglavlje 4: Isplate i sloboda kretanja kapitala; član 64-66. SSP-a

• Poglavlje 17: Ekonomska politika, član 94. SSP-a

• Poglavlje 18: Statistička saradnja; član 95. SSP-a

• Promocija i zaštita investicija; član 98. SSP-a

• Finansijska saradnja; član 121-125. SSP-a

• Poglavlje 32: Finansijska kontrola

• Poglavlje 33: Finansijske i budžetske odredbe

Comments are closed.