Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Informativna kampanja

Od 1. januara 2024. godine građani Republike Kosovo će imati mogućnost da se kreću bez viza u zemlje šengenskog prostora. Pozitivne implikacije koje donosi ova odluka neminovno moraju biti prać́ene adekvatnim informacijama za suzbijanje rizika od iregularnih migracija i prekoračenja boravka ili motiva vezanih za posetu inostranstvu. U tu svrhu je pripremljena informativna kampanja za građane Kosova.

Informativnu kampanju #BezViza vodi Vlada Republike Kosovo, odnosno Sekretarijat za liberalizaciju viznog režima koji čine Kancelarija zamenika premijera, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore. Ona sarađuje sa akterima, donatorima i drugim zainteresovanim stranama kako bi se doprinelo uspehu ove kampanje. Kampanju finansiraju Kancelarija premijera i Deutsche Gesellschaft fur Zusammenarbeit (GIZ).

Kampanja će pokazati pozitivnu priču o uspehu za Kosovo i Evropu, za oseć́aj evropske pripadnosti. Dve ključne poruke koje će biti prenete su: da posetimo članove naših porodica u okviru šengenskog prostora kroz kratke boravke i da iskoristimo pravo kretanja da posetimo evropske prestonice kao turisti i da iskoristimo mogućnosti kulturne i društvene razmene.

Kampanja će informisati građane Kosova o pravilima, pravima i obavezama, procedurama i mogućnostima prilikom putovanja u zemlje Šengenskog prostoraa. Cilj kampanje su svi građani bez izuzetka, sa fokusom na starosne grupe 18-30 i 30-45 godina zbog potencijala za migracije i zloupotrebe prava na kretanje.

Kampanja će obavestiti da liberalizacija viza znači slobodno kretanje bez viza u šengenskom prostoru gde će građani Kosova sa biometrijskim pasošima uživati pravo da putuju bez viza od 1. januara 2024. godine. Putovanje bez viza biće omogućeno za kratkotrajne turističke, kulturne, sportske posete, učešće u raznim manifestacijama kao i posete rodbini ili prijateljima. U osnovi, kampanja će edukovati građane da će boravak biti moguć do 90 dana u periodu od 180 dana, dok dugoročno zapošljavanje i školovanje nije dozvoljeno.

Kampanja ć́e imati aktivnosti na terenu, kao i na društvenim mrežama i TV ili radiju.

Informativna kampanja #BezViza 2023. počeće u oktobru i nastaviće se tokom naredne godine. Za ažurirane informacije o liberalizaciji viza, kliknite ovde: https://integrimievropian.rks-gov.net/

Brošura – Vizna liberalizacija za Kosovo

Poster – Vizna liberalizacija za Kosovo

Brošura – Vizna liberalizacija za Kosovo (Roma)

Brošura – Vizna liberalizacija za Kosovo (Tur)

Comments are closed.