Integrimi Evropian

Informativna kampanja

#visafree je informativna i komunikaciona kampanja za sve građane Kosova za podizanje svesti o bezviznom režimu u šengenskom prostoru. Kampanja #visafree je pokrenuta kako bi se građani Kosova informisali o pravilima, pravima i obavezama, procedurama i mogućnostima prilikom putovanja u zemlje Šengena.

Kosovo je ušlo u proces liberalizacije viznog režima 2012. godine. Ispunjena je mapa puta sa 95 uslova i potvrđena od strane Komisije EU 18. jula 2018. godine.

Evropski parlament je 13. septembra 2018. glasao za liberalizaciju viznog režima.

Preporuku Evropskog parlamenta mora odobriti Vijeće EU da bi zvanično stupila na snagu.

Vizna liberalizacija znači slobodno kretanje u šengenskom području koje vam omogućava da putujete bez vize do 90 dana (u periodu od 180 dana). Međutim, vizna liberalizacija vam ne daje pravo da radite ili studirate ni u jednoj od zemalja šengenskog prostora.

Više o kampanji saznajte na:

https://visafree-ks.com/

Comments are closed.