Integrimi Evropian

Evropske Integracije

IPA II

Slično IPA I, IPA II se zasniva na izdvajanjima za svaku zemlju, uključujući izdvajanja za svaku programsku godinu. Međutim, diferencijacija prema statusu zemlje kandidata je uklonjena i komponente za IPA su uklonjene, tako da je svaka zemlja imala jednak pristup, bez razlike, svim ciljevima politike (koji su zamenili komponente). Dodat je kriterijum učinka na osnovu kojeg se povećava ili smanjuje pomoć EU za svaku zemlju. Za IPA programe 2014-2020, za Kosovo je planirano 602 miliona evra

Sredstva koja je EU posvetila Kosovu sa IPA II (u milionima evra) za godišnje nacionalne programe

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2014-2020.
66,75. 82.1 73.86 78.16 91.3 89.3 91.7 573.1

 

Marrëveshja kornizë ndërmjet Kosovës dhe BE-së për zbatimin e IPA II

IPA II fondovi se još uvek primenjuju i očekuje se da će doprineti postizanju rezultata navedenih u sledećim prioritetnim sektorima:

Demokratija i upravljanje

Reforma državne službe (poboljšanje pouzdanosti, transparentnosti, odgovornosti); efikasnije pružanje javnih usluga; uspostavljanje demokratskih institucija, jačanje postojeće demokratije (lokalna uprava, skupština, nezavisni nadzorni organi).

Vladavina zakonai osnovna prava

Jačanje vladavine prava; borba protiv korupcije i organizovanog kriminala; sprovođenje zakona o ljudskim pravima i zaštita i uključivanje manjinskih i ranjivih grupa.

Energetika

Reforma energetskog sektora radi rešavanja ključnih zdravstvenih i ekoloških problema; obezbeđivanje pouzdanog i stabilnog snabdevanja energijom; veće korišćenje obnovljivih izvora energije; usklađivanje sa energetskim zakonima EU.

Konkurentnost i inovacije

Izrada i sprovođenje politike konkurencije; pružanje javnih usluga koje zadovoljavaju potrebe privatnog sektora.

Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika

Unapređenje funkcionisanja tržišta rada; podizanje obrazovnog standarda; promovisanje razvoja veština; restrukturiranje sistema socijalne zaštite.

Poljoprivreda i seoski razvoj

Povećanje konkurencije u poljoprivredi i proizvodnji hrane i podizanje standarda bezbednosti hrane; poboljšanje životnog standarda u ruralnim zajednicama, izgradnja ruralne ekonomije otporne na klimu.

Regionalna i teritorijalna saradnja

Unapređenje regionalnih i susedskih odnosa kroz programe prekogranične saradnje.

Godišnji finansijski sporazumi između Kosova i EU

IPA 2014

IPA 2015

IPA 2016. prvi deo

IPA 2016 drugi deo

IPA 2017, prvi deo

IPA 2017. drugi deo

„IPA 2018“

IPA 2019. prvi deo

IPA 2019. drugi deo , Cilj 1

IPA 2019. drugi deo , Cilj 2

IPA 2020

Comments are closed.