Integrimi Evropian

Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën takimin e 7-të të Nën-komitetit të MSA-së për bujqësinë dhe zhvillimin rural, sigurinë ushqimore, veterinarinë dhe peshkimin
Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën takimin e 7-të të Nën-komitetit të MSA-së për bujqësinë dhe zhvillimin rural, sigurinë ushqimore, veterinarinë dhe peshkimin
Raporti i Parlamentit Evropian për Kosovën, një tjetër dëshmi e progresit në vend
Raporti i Parlamentit Evropian për Kosovën, një tjetër dëshmi e progresit në vend
Dita e Evropës
Dita e Evropës