Integrimi Evropian

Integrimi Evropian
Informim i Kabinetit Qeveritar mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Integrim Evropian (PKIE) gjatë vitit 2023, në mbledhjen e 188-të të Qeverisë
Informim i Kabinetit Qeveritar mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Integrim Evropian (PKIE) gjatë vitit 2023, në mbledhjen e 188-të të Qeverisë
Informim i Kabinetit Qeveritar mbi zbatimin e Agjendës për Reforma Evropiane (ERA II), në mbledhjen e 188-të të Qeverisë
Informim i Kabinetit Qeveritar mbi zbatimin e Agjendës për Reforma Evropiane (ERA II), në mbledhjen e 188-të të Qeverisë
Mbahet tryeza ministrore me BE-në dhe vendet e Ballkanit Perëndimor mbi Planin e Rritjes
Mbahet tryeza ministrore me BE-në dhe vendet e Ballkanit Perëndimor mbi Planin e Rritjes