Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Shpallje

Zyrtar/e i/e Lartë  për Bashkpunimin për Zhvillim

Zyrtar/e i/e Lartë  për pune të Brendshme

Zyrtar i/e Lartë Ligjor /e për Legjislacion të BE-se

Zyrtar i/e Lartë për Kritere Ekonomike dhe Zhvillim Rajonal

Thirrja për propozime për parandalimin dhe luftimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës ndaj fëmijëve e hapur deri më 24 prill

Thirrja për propozime “Rrjetet e Qyteteve” nga Programi CERV, e hapur deri më 18 prill

Thirrja për propozime për promovimin e barazisë gjinore nga Programi CERV e hapur deri 29 shkurt

Thirrja për propozime për të drejtat dhe pjesëmarrjen e fëmijëve nga Programi CERV e hapur deri më 26 mars

Projekti KSV 019 Asistenca Teknike në Kontekst të Integrimit Evropian i financuar nga Qeveria e Luksemburgut

Ftesë – Projekti KSV 019 Asistenca Teknike në Kontekst të Integrimit Evropian i financuar nga Qeveria e Luksemburgut

Shërbime të informimit publik për nevojat e ZKM-së

Zyrtar i/e Lartë për Treg te Brendshëm

Zyrtar i/e Lartë për Kritere Ekonomike

Udhëheqës i/e  Divizionit për Zhvillim Ekonomik dhe Social

Zyrtar I Lartë për bashkëpunim dhe Zhvillim ne Divizionin e Administrates Publike dhe Sundimin e Ligjit

Zyrtar I Lartë për bashkëpunim dhe Zhvillim ne Divizionin per Zhvillim Ekonomik dhe Social

Zyrtar I Lartë për bashkëpunim dhe Zhvillim ne Divizionin per Planifikim dhe Koordinim

Zyrtar i lartë për bashkëpunim dhe zhvillim / Zyra e Bashkëpunimit për zhvillim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.