Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Literaturë e së Drejtës së BE-së

MSA- Fjalor i Termave Kryesor

MSA_-_Fjalor_i_Termave_Kryesor...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Modele të Akteve të Keshillit Europian

Modele_te_Akteve_te_Keshillit_Europian...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Traktati i Lisbonës – Verzioni i Konsoliduar

Traktati_i_Lisbones_-_Verzioni_i_Konsoliduar...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Manual për Përkthimin e Legjislacionit Komunitar

Manual_per_Perkthimin_e_Legjislacionit_Komunitar...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Traktati Themelues i Komunitetit Europian të Energjisë Atomike

Traktati_Themelues_i_Komunitetit_Europian_te_Energjise_Atomike...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Manual i Përdorimit të Legjislacionit Komunitar

Manual_i_Perdorimit_te_Legjislacionit_Komunitar...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

15 pyetje për Bashkimin Evropian

15_Pyetje_per_Bashkimin_Evropian...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Konventa për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore

Konventa_per_Mbrojtjen_e_te_Drejtave_te_Njeriut_dhe_Lirive_Themelore...

19 Gusht, 2022

Read More

Literaturë e së Drejtës së BE-së

Glosar për Integrim Evropian, Institucionet dhe Politikat e BE-së

Glosar_per_Integrim_Evropian,_Institucionet_dhe_Politikat_e_BE-se...

19 Gusht, 2022

Read More