Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

IPA

IPA

Raport mbi aktivitetet e donatorëve për periudhën 2012 – 2013

Raporti_vjetor_2012-2013_August_2014...

19 Gusht, 2022

Read More

IPA

Programi Vjetor IPA 2010 për Kosovën [angl

2010_Annual_Programme_-_projects...

19 Gusht, 2022

Read More

IPA

Vendimi i komisionit IPA 2010 [eng]

101217_web_commission_decision_financing_proposal_-_ipa_2010_en...

19 Gusht, 2022

Read More

IPA

Komisioni IPA 2009 [anglisht]

ipa2009_web_commission_decision-financing_proposal_en...

19 Gusht, 2022

Read More

IPA

Programi Vjetor IPA 2009 për Kosovën

Summary_of_projects_under_IPA_Annual_Programme_2009_for_Kosovo...

19 Gusht, 2022

Read More

IPA

Dokumenti planifikues shume-vjegar Kosove [anglisht]

mipd_kosovo_2007_2009_en1...

19 Gusht, 2022

Read More

IPA

Programi Vjetor IPA 2008

IPA_2008_Annual_Programme_prog_description...

19 Gusht, 2022

Read More

IPA

Programi Vjetor IPA 2008 për Kosovën Përmbledhje e Projekteve

IPA_Annual_Programme_2008_for_Kosovo_Summary_of_Projects...

19 Gusht, 2022

Read More

IPA

Programi Vjetor IPA 2008 II

IPA_2008_Annual_Programme_II_prog_description...

19 Gusht, 2022

Read More