Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Dokumentet e Nevojshme

Kur udhëtoni në zonën Shengen ju duhet të siguroheni që keni me vete:

√ Pasaportë biometrike (e vlefshme për të paktën tre muaj pas datës së largimit nga zona Shengen);

√ Dëshmi mbi qëllimin e udhëtimit  në zonën Shengen;

√ Dëshmi mbi qëndrimin si rezervimi i hotelit apo detajet e vendit ku do të qëndroni;

√ Detajet e udhëtimit, duke përfshirë rezervimin e biletës kthyese;

√ Nëse udhëtohet me veturë, dokumentet e nevojshme të veturës;

√ Dëshmi se keni mjete të mjaftueshme financiare.

Lidhur me dokumentet e nevojshme ju duhet të keni parasysh:

  • Kur deklaroni në kufi se po udhëtoni për turizëm apo për pushime pra si i/e pavarur nga pritja apo shoqërimi i një personi tjetër nga zona Shengen ju duhet të paraqitni një rezervim hoteli/akomodimi, biletën e kthimit dhe mjete të mjaftueshme financiare.
  • Kur deklaron se udhëton për ngjarje ose aktivitete të ndryshme kulturore apo sportive, paraqitet dokumentacioni mbi aktivitetin si ftesa, bileta, agjenda etj. për të cilin personi është ftuar.
  • Kur deklaron se udhëton për arsye shëndetësore, paraqitet konfirmimi i institucionit shëndetësor ku do shkohet apo rekomandimi nga institucioni shëndetësor Kosovarë (raste te kryerjes së analizave etj.)
  • Kur deklaron se udhëton për vizitë tek një i afërm, duhet të epet informacion mbi këtë person me të dhënat e tij si adresa, numri i telefonit etjSi dokument shtesë bindës do të ishte edhe një kopje e leje qëndrimit të pritësit
  • Rekomandohet që të keni sigurimin shëndetësor (që përfshin udhëtimin dhe periudhën e qëndrimit) dhe nëse udhëtohet me makinë, dokumentacionin e nevojshëm të makinës (leje ndërkombëtare drejtimi automjeti dhe kartoni i gjelbër i sigurimit ndërkombëtar të makinës).
  • Dëshmi mi mjetet e udhëtimit (bileta kthyese e aeroplanit, autobusit, trageti, etj.)
  • Mjetet e jetesës gjatë qëndrimit në zonën Shengen shtetasi duhet të ketë mjete të mjaftueshme të jetesës, si për periudhën e qëndrimit të synuar edhe për kthimin në vendin e prejardhjes ose tranzitin në një shtet të tretë në të cilin ai është i sigurt se do të pranohet, apo është në gjendje të përfitojë mjete të tilla në mënyrë të ligjshme. Vende të ndryshme kanë përcaktuar shuma të ndryshme. Shumat përcaktohen nga vendet anëtare sipas Aneksit 18 të Doracakut për Kodin e Vizave (Visa Code Handbook).

Comments are closed.