Integrimi Evropian

Potrebna Dokumenta

Zahtevi za građane Kosova koji žele da slobodno putuju u državama Šengena.

a) Biometrijski pasoš

b) Izjava o svrsi putovanja i predstavljanje službeniku granične kontrole dokumenata koja opravdavaju svrhu i uslove boravka.

 • Kada pred granicom navedete svrhu putovanja, kao što su turističko, odmor, nezavisno ili u pratnji neke osobe, sa državljanima ili stanovnikom te države, itd., potrebno je da pokažete hotelsku rezervaciju i kartu, ukoliko putujete avionom ili brodom.
 • Kada navodite da putujete zbog različitih aktivnosti, pokazaćete dokumenta o aktivnosti za koju ste pozvani.
 • Kada navedete da putujete zbog zdravstvenih razloga,, morate pokazati potvrdu medicinske ustanove koju posećujete ili preporuku kosovske zdravstvene ustanove (u slučaju testova, itd.).
 • Kada navedete da putujete u posetu rođaku, morate imati pozivnicu sa pečatom opštine domaćina i dati informacije o toj osobi  kao što su adresa, broj telefona, itd.
 • Kao dodatni dokaz možete iskoristiti boravišnu dozvolu domaćina.
 • U svim slučajevima, građanin mora posedovati zdravstveno osiguranje (uključujući i za period putovanja i boravka) i, ako putuje kolima, neophodnu dokumentaciju (međunarodnu vozačku dozvolu i zeleni karton – međunarodno osiguranje vozila).
 • Sredstva putovanja (avionska karta, feribot, itd.)
 • Sredstva za život tokom boravka u Šengenskoj zoni; građanin treba da ima dovoljna sredstva za život u period boravka i za povratak u zemlju porekla ili tranzita do treće zemlje, za koju veruje da će biti primljen, ili je u stanju da ta sredstva zakonito zaradi. Ali, koliko to iznosi? Različite zemlje zahtevaju različite iznose. Iznos otprilike ne prelazi 50 evra dnevno, kada građanin ima hotelsku rezervaciju.

c) Građanin koji putuje ne treba da bude na spisku osoba koje predstavljaju pretnju po javni red, javno zdravlje ili unutrašnju bezbednost.

d) Ime osobe ne sme biti na spisku lica kojima je zabranjen ulazak čak kada je u pitanju jedna od dotičnih zemalja. Ukoliko, u slučaju nekog građanina, postoji sudska ili odluka granično-administrativnih organa, bar samo jedne od 24 zemlje Šengena, uključujući Švajcarsku, kojom se zabranjuje ulazak u zemlju, te informacije se unose u SIS sistem, osobi neće biti dozvoljeno da uđe u nijednu od tih zemalja. On/ona će biti vraćen-a odmah po dolasku na granični prelaz prve zemlje Šengenske zone. Odluke za zabranu ulaska su u nadležnosti ovih organa. Odluke se donese za slučajeve koji su utvrđeni od strane Šengenskog zakonika, a oni su sledeći:

 • Kada je osoba osuđena za krivični prekršaj za koji Krivični zakon utvrđuje određuje minimalnu kaznu od 1 godine zatvora.
 • Kada je osoba dobila nalog za napuštanje zemlje, prisilno napuštanje (deportacija, povratak ili izbacivanje) što se uglavnom primenjuje u svim slučajevima ilegalnog boravka.
 • Kada postoji dokaz da je osoba uključena u krivičnim aktivnostima ili jasan dokaz da namerava da izvrši krivičnu aktivnost. Ovakve odluke se, u svim slučajevima, saopštavaju svim činiocima napismeno.

e) Što se tiče dece, uslovi za kretanje dece, ukoliko nisu prisutna oba roditelja, moraju biti poštovani. Svaki putnik treba da zna da: Granični organi države članice Šengenskog sporazuma imaju pravo da odbiju ulazak osoba koje ne ispunjavaju ove zahteve i na kraju odluče da li da omoguće ulazak na teritoriju Šengenske zone ili ne.

f) Šta se dešava kada građanin Kosova prekrši pravila boravka? Od građana Kosova će se zahtevati da poštuju određene zahteve i pravila, ne samo kada ulaze u zemlje EU, već i tokom boravka u tim zemljama. Ukoliko građani Kosova prekrše ova pravila, biće naterani da napuste zemlju ili će biti deportovani, što je uvek povezano sa zabranom ulaska od 1-5 godina.
Za jednu kategoriju prekršaja ovih pravila, države članice primenjuju administrativne mere – kazne, koje iznose do 3.000 evra. Ukoliko se ovaj iznos ne plati, kažnjena osoba neće moći da uđe u zemlju koja je izrekla kaznu dok se ne plati kazna sa pridruženom kamatom.
Važno je znati koja pravila građani Kosova ne bi trebalo da krše:

 • Pre sveg,trajanje boravka ne bi trebalo da se prekrši, tj- 90 unutar 180 dana.
 • Drugo, lokalno zakonodavstvo ne bi trebalo da se krši, uglavnom u vezi sa zapošljavanjem. Stoga, oni koji su uhvaćeni da rade će biti naterani da napuste zemlji i biće im izrečena zabrana ulaska.
 • Treće, ne smeju predstavljati problem za javnu bezbednost, ili uključeni u bilo kakvoj kriminalnoj aktivnosti.
 • Četvrto, ne smeju biti javni teret. Javni teret su osobe koje nemaju smeštaj, hranu i druge neophodne stvari za život.

Zaključak svega je da ukoliko građani Kosova prekrše uslove za ulazak i boravak u nekoj zemlji EU oni će individualno biti kažnjeni novčano, biće im izrečena zabrana ulaska u svim zemljama EU za period do pet godina.
Svi gore pomenuti uslovi u vezi sa ulaskom i boravkom u Šengenskoj zoni su uslovi koji važe za sve strance u EU.

Comments are closed.