Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Potrebna Dokumenta

Kada putujete u šengenski prostor, vodite računa da imate sa sobom:

√ Biometrijski pasoš (koji važi najmanje tri meseca nakon datuma napuštanja šengenskog prostora);

√ Dokaz o svrsi putovanja u šengenski prostor;

√ Dokaz o boravku kao rezervaciju hotela ili detalji o mestu gde ćete boraviti;

√ Detalji putovanja, uključujući rezervaciju povratne karte;

√Ako putujete automobilom, potrebna dokumentacija za automobil;

√Dokaz da imate dovoljno finansijskih sredstava.

 

Što se tiče potrebnih dokumenata trebalo bi da imate u vidu:

  • Kada na granici izjavite da putujete radi turizma ili na odmor dakle nezavisno od prijema ili pratnje neke druge osobe iz šengenskog prostora morate priložiti rezervaciju hotela/smeštaja, povratnu kartu i dovoljna finansijska sredstva.
  • Kada izjavite da putujete na različite kulturne ili sportske događaje ili aktivnosti, predočava se dokumentacija o aktivnosti kao što su pozivnice, karte, programi itd. na koje je lice pozvano.
  • Kada se izjasnite da putujete iz zdravstvenih razloga, morate priložiti potvrdu zdravstvene ustanove u koju ć́ete ić́i ili preporuku kosovske zdravstvene ustanove (slučajevi vršenja analiza i sl.)
  • Kada izjavite da putujete u posetu nekom rođaku, morate dati podatke o toj osobi sa njenim podacima kao što su adresa, broj telefona itd. Kao dodatni uverljiv dokument, bila bi i kopija boravišne dozvole domaćina
  • Preporučljivo je da imate zdravstveno osiguranje (koji pokriva put i period boravka), a ako putujete automobilom, neophodnu dokumentaciju za automobil (međunarodna vozačka dozvola i zeleni međunarodni karton auto osiguranja).
  • Dokaz o sredstvu putovanja (povratna karta aviona, autobusa, trajekta, itd.)
  • Sredstva za život za vreme boravka u šengenskom prostoru građanin mora da ima dovoljno sredstava za život, kako za predviđeni period boravka, tako i za povratak u zemlju porekla ili tranzita u treć́u zemlju u kojoj je siguran da ć́e biti primljen, ili je u mogućnosti da legalno pribavi takva sredstva. Različite zemlje su odredile različite iznose. Iznose određuju zemlje članice u skladu sa Aneksom 18 Priručnika za vize.(Visa Code Handbook Priručnike kodova za vizu).

Comments are closed.