Integrimi Evropian

Evropske Integracije

IPA I

Program IPA 2007-2013. se zasniva na izdvajanjima za svaku zemlju, uključujući izdvajanja za svaku programsku godinu, sa razlikama između zemalja kandidata i potencijalnih kandidata (samo su Kosovo i Bosna među poslednjima). Kosovo je imalo pristup samo komponenti pomoći tokom tranzicije i institucionalnog razvoja i prekogranične saradnje, gde je većina podrške bila usmerena na pojedinačne projekte tehničke pomoći. U okviru programa IPA 2007-2013. za Kosovo je opredeljeno preko 600 miliona evra.

Comments are closed.