Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF)

Investicioni okvir za zapadni Balkan (WBIF) podržava društveno-ekonomski razvoj i članstvo u EU u svim zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija), kroz obezbeđivanje sredstava i tehničku pomoć za strateške investicije. To je zajednička inicijativa EU, međunarodnih finansijskih institucija (MFI), bilateralnih donatora i vlada Zapadnog Balkana.

WBIF obezbeđuje finansiranje i tehničku pomoć za strateške investicije u energetiku, životnu sredinu, društveni sektor, transport i digitalnu infrastrukturu. Takođe podržava inicijative za razvoj privatnog sektora.

Prijave ocenjuje Grupa finansijera projekta WBIF, koja preporučuje odabrane aplikacije za odobrenje Upravnom odboru. Odobrene grantove zatim sprovode timovi za implementaciju infrastrukturnih projekata i/ili IFN.

WBIF je platforma fondova koja finansira pripremu i implementaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata, kroz grantove IPA-e i bilateralnih donatora u kombinaciji sa zajmovima finansijskih institucija, koje učestvuju sa nacionalnim finansiranjem zemalja korisnica.  Za više informacija:  https://www.wbif.eu/

Kosovo je do sada imalo koristi od kombinovanih fondova u okviru WBIF-a (grantovi i zajmovi) za 46 različitih projekata u sektorima: transport, energija, životna sredina, digitalna infrastruktura, kao iu društvenom i privatnom sektoru. Ovi projekti su u različitim fazama: neki su završeni, neki su u toku, a neki su u pripremi za implementaciju. Ukupan iznos investicija procenjen za ove projekte je oko 3 milijarde evra. Ovaj iznos uključuje grantove dobijene u okviru, zajmove međunarodnih finansijskih institucija, kao i sufinansiranje sa strane Kosova.

Berlinski proces i lista prioriteta infrastrukturnih projekata

Godine 2014. pokrenuta je diplomatska inicijativa tadašnje nemačke kancelarke Angele Merkel, poznata kao Berlinski proces, koja ima za cilj da poveća regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu i pomogne integraciju ovih zemalja u Evropsku uniju.

Proces se razvija uz podršku Evropske komisije, međunarodnih finansijskih institucija i država članica uključenih u proces i zaokružuje proces institucionalne integracije pojedinih zemalja u EU.

Program povezivanja Berlinskog procesa odnosi se na povezivanje ljudi (socijalna dimenzija), ekonomija (ekonomska dimenzija) i država (politička dimenzija) regiona. U okviru ove agende, Proces je do sada razvijao inicijative i projekte u oblasti saobraćaja i infrastrukture, ekonomskog povezivanja, saradnje mladih, saradnje privrede i saradnje civilnih društava Zapadnog Balkana. Takođe je podstakao međuvladinu saradnju kroz uspostavljanje entiteta kao što su Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO), Investicioni forum veća zapadnog Balkana (WBCIF) i Fond za zapadni Balkan (WBF)

U okviru Berlinskog procesa, svaka zemlja Zapadnog Balkana je uspostavila vladinu strukturu za donošenje odluka u vidu Nacionalnog investicionog saveta i izradila listu prioriteta infrastrukturnih projekata (LPP), kao pouzdan mehanizam planiranja, osiguravajući da zemlje imaju fiskalni prostor da dobiju potrebno finansiranje za realizaciju svih projekata na vreme. Na Kosovu, ulogu Nacionalnog investicionog saveta ima Komisija za strateško planiranje, kojom predsedava premijer, a osnovana je odlukom Vlade br. 042/12 od 07.09.2020.godine.

Lista prioriteta infrastrukturnih projekata na Kosovu je prvi put kreirana 2015. godine, dok je nedavno ažurirana 2017. godine i sadrži projekte iz oblasti životne sredine, energetike, transporta i socijalnog sektora.

Comments are closed.