Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Odjel za praćenje i izvještavanje

Dužnosti i odgovornosti Odjeljenja za praćenje i izvještavanje su:

1.1. Izrada opšte metodologije u pogledu praćenja i izvještavanja i razvojne saradnje EU i drugih donatora;

1.2. Koordinacija procesa praćenja i izvještavanja o radu struktura za koordinaciju donatora, u saradnji sa Odjeljenjem za javnu upravu i vladavinu prava i Odjeljenjem za ekonomski i društveni razvoj;

1.3. Upravljanje i održavanje baze podataka i informacionog sistema vezanog za koordinaciju donatora;

1.4. Pružanje podrške razvoju programa izgradnje kapaciteta, vezanih za proces koordinacije razvojne saradnje.

Šef Odjeljenja za praćenje i izvještavanje odgovara direktoru Kancelarije.
Broj zaposlenih u Odjeljenju za praćenje i izvještavanje je tri (3).

Comments are closed.