Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Vladine Strukture za Evropske Integracije

Strukture Vlade Republike Kosova za Evropske integracije su stvorene u cilju koordinacije Evropske agende Republike Kosova. Odlukom Vlade stvoreni su:

Ministarski savet za Evropske integracije ima za cilj da sprovodi jedinstvenu politiku Republike Kosova za Evropske integracije olakšavajući unutar spektra svojih funkcija i prava, koordinaciju aktivnosti ministarstava i drugih organa za Evropske integracije. Ovaj strukturni nivo je politički a njegovi članovi su ministri Vlade Republike Kosova, kojim predsedava premijer.

Radni Odbor za Evropske integracije, je državni organ koji koordinira na nivou stalnih Sekretara ministarstava i šefova državnih organa, koji, u okviru spektra svojih funkcija i prava, obezbeđuju saradnju ministarstava i drugih državnih organa o pitanjima vezanim za integraciju Republike Kosova u EU.

Sedam (7) Izvršne komisije:

1. Izvršna komisija Trgovina ;

2. Izvršna komisija Infrastruktura ;

3. Izvršna komisija Unutrašnje tržište;

4. Izvršna komisija Inovacija ;

5. Izvršna komisija Upravljanje ;

6. Izvršna komisija Ekonomija ;

7. Izvršna komisija Poljoprivreda

ODLUKA O USPOSTAVLJANJU RADNOG KOMITETA

ODLUKA O USPOSTAVLJANJU MINISTARSKOG SAVJETA

Comments are closed.