Integrimi Evropian

Proces vizne liberalizacije

Dijalog između Kosova i Evropske komisije o viznoj liberalizaciji pokrenut je 19. januara 2012. godine. Za koordinaciju dijaloga o viznoj liberalizaciji uspostavljene su odgovarajuće strukture, odnosno Upravni odbor za liberalizaciju viza na političkom nivou i Sekretarijat za liberalizaciju viza na tehničkom nivo kojima rukovode MEI i MUP. Dana 14. juna 2012. godine, Kosovo je dobilo vodič za viznu liberalizaciju u kojem su identifikovane sve mere koje Kosovo treba da usvaja i sprovede za napredak u pravcu vizne liberalizacije.

U aprilu 2013. godine Vlada je usvojila Akcioni plan za viznu liberalizaciju i obavezala se da će ispuniti korake postizanja ciljeva postavljenih kroz dinamičan pristup. Ovaj dinamični pristup u pravcu dijaloga vizne liberalizacije utvrđuje malo drugačiji ritam praćenja i sprovođenja plana o viznoj liberalizaciji.

EK je objavila tri zvanična izveštaja u kojima se procjenjuje napredak koji su postigli institucije zemlje prema kriterijumima navedenim u vodiču.

Dana 4. maja 2016. godine, Evropska komisija je usvojila preporuku za ukidanje viza za Kosovo, s obzirom da je ocenjeno da je Kosovo sprovodilo obaveze koje su proistekle iz vodiča o viznoj liberalizaciji. Dok, u julu 2016. godine Komisija za spoljne poslove Evropskog parlamenta je izdala preporuku koja je dostavljena Komisiji za građanske slobode Evropskog parlamenta na usvajanje preporuke za ukidanje viza. Međutim, u navedenom izveštaju je takođe naglašena potreba za potpuno ispunjavanje dva kriterijuma koji su od ključnog značaja za okončanje procesa, jedan od kojih je stvaranje registra istraga, punosnažnih odluka sudova i zaplena u vezi sa slučajevima visokog profila organizovanog kriminala i korupcije, kao i ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom.
U najnovijem izveštaju koji je objavljen 18. jula 2018. godine, potvrđeno je ispunjenje svih kriterijuma. Na osnovu ovog izveštaja, ratifikacijom sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom 21. marta 2018. godine, ispunjen je jedan od dva preostala kriterijuma. Dok što se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, Komisija je pratila dostignuća u ovoj oblasti i poslala je tehničku misiju na Kosovu koja je za 3-4 meseca procenila izvršeni napredak. Nakon prijema podataka od kosovskih institucija, kao i misije za procenu predstavnika EK-a, potvrđeno je da su kosovske vlasti uspostavile stabilan registar istraga i pravosnažnih sudskih odluka u slučajevima koji se odnose na organizovani kriminal i korupciju, ispunjavajući i poslednji kriterijum.

Zadnji izveštaj takođe potvrđuje da Kosovo nastavlja da ispunjava sve kriterijume utvrđene u Vodiču za liberalizaciju viznog režima o readmisiji i reintegraciji, bezbednosti dokumenata, migraciju i upravljanje granicama, javni red i bezbednost i osnovna prava koja se odnose na slobodu kretanja.

Comments are closed.