Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Liberalizacija viza

Dijalog između Kosova i Evropske komisije o viznoj liberalizaciji počeo je 19. januara 2012. godine. U cilju koordinacije dijaloga o liberalizaciji viznog režima, uspostavljene su relevantne strukture i to Upravni odbor za liberalizaciju viznog režima na političkom nivou i Sekretarijat za viznu liberalizaciju na tehničkom nivou, kojim je u to vreme predsedavalo Ministarstvo za evropske integracije (MEI) i Ministarstvo  unutrašnjih poslova (MUP). Kosovo je 14. juna 2012. prihvatilo mapu puta za liberalizaciju viznog režima, koja je identifikovala sve mere koje Kosovo treba da usvoji i primeni da bi napredovalo ka liberalizaciji viza. U aprilu 2013. godine, Vlada je usvojila akcioni plan za liberalizaciju viznog režima, kojim se obavezala da će dinamičnim pristupom ispuniti korake za postizanje uspostavljenih ciljeva. Ovaj dinamičan pristup dijalogu o liberalizaciji viznog režima postavlja nešto drugačiji tempo u pogledu praćenja i implementacije plana za liberalizaciju viznog režima. Evropska Komisija je objavila četiri zvanična izveštaja, u kojima se ocenjuje napredak koji su postigle institucije zemlje u odnosu na kriterijume predstavljene u vodiču.

Evropska komisija je 4. maja 2016. godine odobrila preporuku za ukidanje viza za Kosovo, pošto je ocenjeno da je Kosovo primenilo obaveze iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Dok je u julu 2016. Komitet za spoljne poslove Evropskog parlamenta izdao preporuku Komitetu za građanske slobode Evropskog parlamenta da odobri preporuku za ukidanje viza. U poslednjem Izveštaju objavljenom 18. jula 2018. godine, potvrđeno je ispunjenje svih kriterijuma. Na osnovu ovog izveštaja, ratifikacijom sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom 21. marta 2018. godine, ispunjen je jedan od dva preostala kriterijuma. Poslednji izveštaj takođe potvrđuje da Kosovo nastavlja da ispunjava sve druge kriterijume postavljene u Vodiču za liberalizaciju viznog režima u pogledu ponovnog prijema i reintegracije, bezbednosti dokumenata, migracije i upravljanja granicom, javnog reda i bezbednosti i osnovnih prava u vezi sa slobodom kretanja.

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove (LIBE) je 30. avgusta 2018. usvojio izveštaj Komisije sa 30 glasova za, 10 protiv i 2 uzdržana. Dok je 13. septembra 2018. Evropski parlament glasao o preporuci Odbora LIBE sa 420 glasova za i 186 protiv. Iako su kriterijumi bili ispunjeni, zemlje članica EU još uvek nisu bile spremne da o ovoj temi razgovaraju i glasaju u Savetu EU.

Vlada Kosova je tokom 2022. godine blisko sarađivala sa Evropskom komisijom i češkim predsedništvom EU da bi vratila na dnevni red Saveta EU ovu temu. Vlada Kosova je 12. avgusta 2022. godine poslala ažurirani tehnički izveštaj Evropskoj komisiji sa naglaskom na dostignća u vladavini prava, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, repatrijaciji, azilu i upravljanju migracijama. Nakon pozitivne ocene ovog ažuriranja, češko predsedništvo ga je stavilo na dnevni red Saveta u radnoj grupi za vize, otključavajući proces koji je bio blokiran 4 godine.

Dosije za liberalizaciju viznog režima za Kosovo prelazi 14. oktobra 2022 na radnu grupu za vize u okviru Saveta EU-e. Dana 22. novembra 2022. godine, na sastanku Radne grupe za vize, dogovoreno je da će se građani sa kosovskim pasošima slobodno kretati u Šengen zoni, nakon operacionalizacije ETIAS sistema 1. novembra 2023, odnosno 1. januara 2024. godine, u slučaju odlaganje operacionalizacije sistema ETIAS.

Radna grupa za vize se 22. novembra 2022. godine složila sa predlogom za liberalizaciju viznog režima za građane Kosova. Savet je do 30. novembra, preko ambasadora država EU u formatu COREPER II, glasao za ovaj predlog za liberalizaciju viznog režima.

Predstavnici Predsedništva Saveta i Evropskog parlamenta postigli su 15. decembra 2022. godine dogovor o izradi uredbe o liberalizaciji viznog režima koja će stupiti na snagu kad god sistem ETIAS bude operativan, ali najkasnije do 1. januara 2024. godine. Ovaj predlog je izglasan u COREPER-u II 20. decembra 2022. godine.

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove (LIBE) je 12. januara 2023. usvojio predlog sa 48 glasova za, 7 protiv i 1 uzdržan, da se građanima Kosova omogući slobodno putovanje najkasnije do 1. januara 2024. godine.

Veće ministara je 9. marta 2023. godine jednoglasno odobrilo odluku o liberalizaciji viza.

Evropski parlament je 18. aprila 2023. odobrio Uredbu (EU) 2023/850 – i izmenu i dopunu Uredbe (EU) 2018/1806 kojom se Kosovo dodaje na listu teritorija čiji građani mogu da putuju bez viza u šengenskom prostoru. Ceremonija potpisivanja uredbe održana je 19. aprila 2023. godine u Evropskom parlamentu u Strazburu u prisustvu predsednice parlamenta Roberte Metsole i predstavnice švedskog predsedništva Džesike Rozval, ministarke za Evropu. Prvi zamenik premijera Republike Kosovo za evropske integracije, razvoj i dijalog Besnik Bislimi i ministarka spoljnih poslova i dijaspore Donika Gervalla, kao i izvestilac Evropskog parlamenta Thijs Reuten, su takođe su prisustvovali ceremoniji. Zamenik premijera Bislimi je nakon potpisivanja odluke izjavio da „ova odluka upućuje snažan signal da naši građani pripadaju Evropi“.

Uredba EU 2023/850 objavljena je u Službenom listu EU i stupila je na snagu 15. maja 2023. godine. Prema njoj građani Kosova sa biometrijskim pasošima imaće pravo da putuju bez viza u kratkoročne posete od 1 januara 2024. godine.

 

Comments are closed.