Integrimi Evropian

Proces vizne liberalizacije

Dijalog između Kosova i Evropske komisije o viznoj liberalizaciji počeo je 19. januara 2012. godine. U cilju koordinacije dijaloga o liberalizaciji viznog režima, uspostavljene su relevantne strukture i to Upravni odbor za liberalizaciju viznog režima na političkom nivou i Sekretarijat za viznu liberalizaciju na tehničkom nivou, kojim je u to vreme predsedavalo Ministarstvo za evropske integracije (MEI) i Ministarstvo spoljnih poslova unutrašnjih poslova (MUB). Kosovo je 14. juna 2012. prihvatilo Vodič  liberalizaciju viznog režima, koje je identifikovalo sve mere koje Kosovo treba da usvoji i primeni da bi napredovalo ka liberalizaciji viza. U aprilu 2013. godine, Vlada je usvojila akcioni plan za liberalizaciju viznog režima, kojim se obavezala da će dinamičnim pristupom ispuniti korake za postizanje uspostavljenih ciljeva. Ovaj dinamičan pristup dijalogu o liberalizaciji viznog režima postavlja nešto drugačiji tempo u pogledu praćenja i implementacije plana za liberalizaciju viznog režima. EK je objavila četiri zvanična izveštaja, u kojima se ocenjuje napredak koji su postigle institucije zemlje u odnosu na kriterijume predstavljene u vodiču.

Evropska komisija je 4. maja 2016. godine odobrila preporuku za ukidanje viza za Kosovo, pošto je ocenjeno da je Kosovo primenilo obaveze iz Vodiča  za liberalizaciju viznog režima. Dok je u julu 2016. Komitet za spoljne poslove Evropskog parlamenta izdao preporuku Komitetu za građanske slobode Evropskog parlamenta da odobri preporuku za ukidanje viza. U poslednjem Izveštaju objavljenom 18. jula 2018. godine, potvrđeno je ispunjenje svih kriterijuma. Na osnovu ovog izveštaja, ratifikacijom sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom 21. marta 2018. godine, ispunjen je jedan od dva preostala kriterijuma. Poslednji izveštaj takođe potvrđuje da Kosovo nastavlja da ispunjava sve druge kriterijume postavljene u Vodiču za liberalizaciju viznog režima u pogledu ponovnog prijema i reintegracije, bezbednosti dokumenata, migracije i upravljanja granicom, javnog reda i bezbednosti i osnovnih prava u vezi sa slobodom kretanja.

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove (LIBE) je 30. avgusta 2018. usvojio izveštaj Komisije sa 30 glasova za, 10 protiv i 2 uzdržana. Dok je 13. septembra 2018. Evropski parlament glasao o preporuci Odbora LIBE sa 420 glasova za i 186 protiv.

  1. oktobra 2022. dosije za liberalizaciju viznog režima za Kosovo prelazi na radnu grupu za vize u okviru Evropskog saveta. Dana 22. novembra 2022. godine, na sastanku Radne grupe za vize, dogovoreno je da će se nosioci kosovskih pasoša slobodno kretati u Zoni Šengen, nakon operacionalizacije ETIAS sistema 1. novembra, odnosno 1. januara 2024. godine, u slučaju odlaganje operacionalizacije sistema ETIAS.

Ministri spoljnih poslova zemalja članica EU su se 20. novembra 2022. godine složili sa predlogom za liberalizaciju viza za građane Kosova.

Predstavnici Predsedništva Saveta i Evropskog parlamenta doneli su 14. decembra 2022. godine nacrt predloga za izradu Uredbe o liberalizaciji viznog režima, koja stupa na snagu najranije 1. novembra 2023. godine, a najkasnije 1. januara 2024. godine.

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove (LIBE) je 12. januara 2023. usvojio predlog sa 48 glasova za, 7 protiv i 1 uzdržan, da se građanima Kosova omogući slobodno putovanje najkasnije do 1. januara 2024. godine.

Veće ministara je 9. marta 2023. godine jednoglasno odobrilo odluku o liberalizaciji viza.

Evropski parlament je 18. aprila 2023. odobrio Uredbu (EU) 2023/850 – i dopunu Uredbe (EU) 2018/1806 da se Kosovo doda na listu teritorija čiji su građani izuzeti od posedovanja vize. Ceremonija potpisivanja Uredbe održana je 19. aprila u Evropskom parlamentu u Strazburu u prisustvu predsednice parlamenta Roberta Metsola i predstavnice švedskog Predsedništva Jessika Roswall, ministar za Evropu. Na ceremoniji su takođe prisustvovali prvi potpredsednik Vlade Republike Kosovo za evropske integracije, ekonomski razvoj i dijalog Besnik Bislimi i ministar spoljnih poslova i dijaspore Donika Gervalla, kao i izvestilac Evropskog parlamenta Thijs Reuten. Potpredsednik Vlade je nakon potpisivanja odluke izjavio da „ova odluka upućuje snažan signal da naši građani pripadaju Evropi“.

 

Uredba EU 2023/850 je već objavljena u Službenom listu EU i stupila je na snagu 15. maja 2023. godine. Prema njenim rečima, građani Kosova sa biometrijskim pasošima imaće pravo da putuju bez viza u kratkoročne posete od 1. januara 2024. godine.

 

 

Comments are closed.