Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Održan šesti sastanak Ministarskog Saveta za Evropske Integracije

мај 2, 2024

Priština, 02. maj 2024

Danas je održan šesti sastanak Ministarskog Saveta za Evropske Integracije na kojem se razgovaralo o Reformskoj agendi u okviru Plana rasta EU za Zapadni Balkan i ključnim reformama Nacionalnog Programa za Evropske Integracije 2024-2028. Sastankom je predsedavao premijer Republike Kosovo Albin Kurti, a učesnici su bili i prvi zamenik premijera za Evropske Integracije, Razvoj i Dijalog Besnik Bislimi, kao i ministri, šefovi i rukovodioci relevantnih institucija i resora.

Premijer Kurti je u svom uvodnom izlaganju istakao značaj proširenja EU i podsetio na zahtev Kosova za članstvo u Evropskoj Uniji: „Kao najnaprednija demokratija u regionu, spremni smo da odgovorimo na hiljade tehničkih pitanja koja dolaze od Evropske Komisije. U poređenju sa regionom, Kosovo nije spremno samo za status kandidata, već i za otvaranje pregovora i mnogih poglavlja ka članstvu.“ rekao je premijer.

Potom je naveo da je posvećenost Vlade procesu evropskih integracija, odnosno visok nivo implementacije Agende Evropskih Reformi, kao i posvećenost Planu rasta pravi korak u pravom smeru.

„Takođe, mere koje su na snazi protiv Kosova su u suprotnosti sa naporima regiona za ubrzanu integraciju u Evropsku Uniju, posebno sa Planom rasta i njegovim ciljevima. S druge strane, nastavljamo sa našim naporima da otvorimo više mogućnosti u okviru reformskog dijaloga sa EU. U tom kontekstu, ispunili smo sve zahteve EU za ukidanje restriktivnih mera i te mere moraju biti uklonjene.“ dodao je premijer Kurti.

Nakon premijera, govorio je i prvi zamenik premijera za Evropske Integracije, Razvoj i Dijalog Besnik Bislimi, koji je u vezi sa prvom tačkom dnevnog reda, rasprave o Nacionalnom Programu za Evropske Integracije, rekao da je naš strateški dokument koji predstavlja širok spektar reformi koje iz godine u godinu preduzimamo u realizaciji SSP.

„Ove reforme, pre nego što nam pomognu u napredovanju ka EU integracijama, pomažu nam i u postizanju i unapređenju ekonomskog razvoja zemlje ka višem životnom standardu i na taj način obuhvataju sve oblasti i sektore koji su obuhvaćeni radom Vlade.” rekao je zamenik premijera Bislimi.

U nastavku je celi uvodni govor premijera Kurtija:

Poštovani prvi zameniče g. Besnik Bislimi,
Poštovani ministri i zamenici ministara
Poštovani lideri i predstavnici nezavisnih institucija,
Poštovani ostali učesnici,
Dame i gospodo,

Otvaramo sastanak Ministarskog Saveta za Evropske Integracije, šesti po redu, na kome ćemo razgovarati o dve teme. Prva je Reformska Agenda u okviru Plana EU za ekonomski rast na Zapadnom Balkanu, odnosno za reforme planirane za naredne 4 godine, a druga je Nacionalni Program za Evropske Integracije 2024-2028, odnosno planirane mere za sproveđenje ove godine.

Pre nego što razgovaramo o ova dva dokumenta, želim da istaknem tri važna elementa.

Prvo, posle decenije stagnacije, proširenje Evropske Unije ponovo je na dnevnom redu. Agresija Rusije na Ukrajinu vratila je važnost proširenju EU ne samo kao oblasti društveno-ekonomskog prosperiteta već i mira i bezbednosti.

Samit Evropske Unije sa Zapadnim Balkanom u decembru 2023. godine potvrdio je budućnost našeg regiona u EU. 15. decembra 2022. godine u Pragu, Republika Češka, koja je u to vreme predsedavala, podneli smo zahtev za članstvo u EU. Smatramo da članstvo u EU treba da bude zasnovano na meritokratiji. Kao najnaprednija demokratija u regionu, spremni smo da odgovorimo na hiljade tehničkih pitanja koja dolaze od Evropske Komisije. U poređenju sa regionom, Kosovo nije spremno samo za status kandidata, već i za otvaranje pregovora i mnogih poglavlja ka članstvu.

Drugo, članstvo u Evropskoj Uniji je strateški izbor. Mi smo napravili izbore, zato je Agenda Evropskih Reformi u našoj Vladi od početka mandata veoma ozbiljno tretirana. Mobilizacija da se uhvati korak u procesu evropskih integracija, nakon nekoliko godina stagnacije, dovela je do zaključenja mnogih reformi, zakona i strategija. Od 1. januara 2024. naši građani već putuju bez viza u šengenski prostor. Što se tiče Agende Evropskih Reformi, sproveli smo preko 70% reformi koje smo planirali zajedno sa Evropskom Komisijom, odnosno 245 od 341 planirane reforme. Ako to uporedimo sa prvom fazom političkih prioriteta, kada je realizovano ukupno 100 reformskih akcija, to znači da smo sproveli znatno više nego duplo više od planiranih reformi. Takođe, kada je u pitanju Nacionalni Program za Evropske Integracije, nivo implementacije je kontinuirano unapređivan; sa manje od 60% u 2022. na oko dve trećine u 2023.

Treće, Evropska Unija je prošle nedelje odobrila Plan rasta za Zapadni Balkan, koji ima dva cilja: da ubrza društveno-ekonomski razvoj regiona sa EU i da na taj način ubrza proces članstva u EU. Plan rasta vidimo kao korak u pravom smeru. Verujemo da se Evropska Unija može reformisati i proširiti i da se prednosti zajedničkog tržišta Evropske Unije moraju povezati sa ekonomskim i demokratskim reformama. Stoga, čvrsto stojimo na principima na kojima je zasnovan ovaj plan. Ne bi trebalo da bude koristi od Evropske Unije, odnosno fondova, bez prihvatanja vrednosti Evropske Unije. Takođe, mere koje su na snazi protiv Kosova su u suprotnosti sa nastojanjima regiona za ubrzanu integraciju u Evropsku Uniju, posebno sa Planom rasta i njegovim ciljevima. S druge strane, nastavljamo sa našim naporima da otvorimo više mogućnosti u okviru reformskog dijaloga sa EU. U tom kontekstu, ispunili smo sve zahteve EU za ukidanje restriktivnih mera i te mere moraju se ukloniti.

Poštovani učesnici,

Dozvolite mi da se sada vratim na dva strateška dokumenta zbog kojih smo se danas okupili.

Prvo, Reformska Agenda u okviru Plana rasta EU (2024-2027). Kao deo Plana rasta, Kosovo je pozvano da predstavi Reformsku Agendu, koja se fokusira na socio-ekonomske mere koje stimulišu razvoj i približavanje EU. Za pripremu ovog dokumenta zadužen je tim koji predvodi prvi zamenik premijera. Rad je nastavljen velikim intenzitetom, gde je posle višemesečnih pregovora sa Evropskom Komisijom identifikovano oko 30 reformi i preko 100 konkretnih aktivnosti raspoređenih u 5 oblasti, a to su:

1. Upravljanje, reforma javne uprave i upravljanje javnim finansijama,
2. Zelena i digitalna tranzicija,
3. Razvoj privatnog sektora i poslovnog okruženja,
4. Ljudski kapital i
5. Osnovi članstva u EU / Vladavina prava.

Ova sveobuhvatna reformska agenda ima za cilj dalju reformu javne uprave i unapređenje upravljanja javnim finansijama. Poseban fokus stavlja na zelenu agendu i digitalizaciju. U oblasti privatnog sektora predvideli smo akcije koje povećavaju investicije i izvoz i mere koje dodatno omogućavaju pristup finansijama. Ima za cilj pružanje kvalitetnog obrazovanja na svim nivoima i usklađivanje sa potrebama tržišta rada. I ne manje važno: ova reformska agenda će dodatno unaprediti borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala i ojačati zaštitu i sprovođenje osnovnih prava.

Pripremamo i indikativnu listu projekata, koji imaju za cilj da popune infrastrukturne praznine i podstaknu ekonomski razvoj, koji će se finansirati kroz Plan rasta, čime se ubrzava rast i približavanje Evropskoj Uniji. Sredstva iz Evropskog plana rasta za Kosovo biće dodatna onima iz IPA, dok od ukupno oko 950 miliona evra polovina ide u budžet za sprovođenje reformi, dok će druga polovina otići u investicione projekte.

Javne konsultacije o ovoj reformskoj agendi su već počele. Prošle nedelje su konsultovane međunarodne finansijske institucije, za sutra je planiran sastanak sa organizacijama civilnog društva, do sledeće nedelje u okviru Nacionalnog Saveta za Privredu i Investicije, konsultovaćemo i preduzeća i privredne komore. Istovremeno, dijalog sa Evropskom Komisijom se nastavlja i očekuje se da će tokom maja meseca biti finalizovana celokupna reformska agenda, koju takođe mora da odobri Vlada i dostavi Briselu.

Nacionalni program za Evropske Integracije je pravno obavezujući dokument za svaki organ državne uprave, pa vas kao ministre molim da se maksimalno posvetite njegovom sprovođenju tokom cele godine. Očekujem da nas tokom ovog sastanka informišete o napretku sprovođenja reformi koje ste planirali i izazovima sa kojima se suočavate u ovom pravcu, dok ću tokom cele godine zahtevati odgovornost, preko Vladinog kabineta, koordinacione strukture za evropske integracije i druge dostupne mehanizme.

Što se tiče reformi koje planiraju nezavisne institucije, mi kao Vlada i ja kao premijer nudimo punu saradnju i podršku u njihovoj implementaciji.

Zbog strukture i sadržaja ova dva dokumenta, u prvom delu ćemo razgovarati o Nacionalnom Programu za Evropske Integracije, sa svim vašim institucijama, dok ćemo u drugom delu nastaviti raspravu samo o Reformskoj Agendi Plana Ekonomskog Rasta sa onim institucijama koje imaju obaveze po ovom instrumentu.

Visoko cenimo rad svih državnih institucija na izradi ova dva glavna dokumenta za sprovođenje reformi za integraciju u EU. Takođe želim da istaknem svoju zahvalnost za dosadašnji rad svih vaših institucija u sprovođenju prioritetnih reformi tokom poslednje tri godine, posebno druge faze političkih prioriteta za integraciju u EU, odnosno Evropske Reformske Agende (ERA II). ) i Nacionalnog Programa za Evropske Integracije.

Za detaljniju diskusiju, sada pozivam prvog zamenika premijera Besnika Bislimija da uzme reč i da vas pozivam na aktivnu diskusiju i dobar rad tokom godine na implementaciji ovog dokumenta.

Hvala na pažnji.

Last modified: мај 2, 2024

Comments are closed.