Integrimi Evropian

Objavljuje se analiza

19 децембра, 2013

Priština, 19. decembar 2013 – Danas, Zamenik ministra za evropske integracije, g. Gëzim Kasapolli i Zamenik šefa UNDP-a Gđa. Steliana Nedera su se sastali prilikom objavljivanja analize „STUDIJA O STEPENU ODBIJANJA VIZA NA KOSOVU“. Dokument radnje je deo projekta Puls Javnosti, finansiran od USAID-a. Ova analiza procenjuje stepen i razloge za odbijanje viza za građane Kosova. Ovaj dokumenat predstavlja netačnost statistika o odbijanju viza predstavljenih iz izveštaja Evropske komisije za liberalizaciji viza objavljenog u februaru ove godine, upoređujući ih sa statistikama zemalja članica Šengen zone, odnosno statistikama Nemačke, Italije i Finske.   Nalazi ovog izveštaja su da „statistike za odbijanje viza na Kosovu za kratkoročne šengenske vize, dobijene od Javnog Odeljenja unutrašnjih poslova EK, pokazuju veliko neslaganje kada se upoređuju sa podacima dobijenih od ambasada država članica. Kada su se uporedili podaci o stepenu odbijanja vize sa onima od Eurostata, zaključeno je da statistike Eurostata ne predstavljaju pravi stepen odbijanje viza na Kosovu.“   Štaviše, ovaj dokument analizira informacije koje je objavio Eurostat i zbog upoređenja kao uzorak su uzete tri zemlje Evropske unije, to jest, Finska, Italija i Nemačka, i kao rezultat se pojavio da izveštaj Eurostata pokazuje da je Finska odbila 99,2% Šengen viza kategorije A i C. Međutim, analiza statistika dobijenih od finske ambasade na Kosovu se vidi da je ambasada primila 916 zahteva od kojih 776 vize A,C i LTV su konačno odobreni. To znači da stvarni stepen odbijanja viza od strane finske ambasade je 15,3 %, a ne 99,2 % .   Slično, podaci dobijeni od italijanske ambasade pokazuju da je ova ambasada primila 9.942 zahteva za vize u prvoj polovini 2013 godine, od kojih su 7.843 odobrene, što predstavlja jedan stepen odbijanja viza od 21.11%. U istom periodu prošle godine, ova ambasada je primila 8.473 zahteva i izdate su 6.518 viza, što predstavlja stepen odbijanja od 23,07%. Poređenje podataka pokazuje smanjenje odbijenih aplikacija za izdavanje vize.   Situacija sa podacima je slična i u nemačkoj ambasadi. Prema podacima Eurostata izgleda da je Nemačka odbijala 79,24 % zahteva za vizu, ali ni ove brojke ne odražavaju realno stanje. Prema podacima dobijenih od nemačke ambasade, stepen odbijanja za izdavanje vize C je samo 18 %.   Na kraju, dokument u pitanju daje nekoliko preporuka za Vladu Kosova, za države koje izdaju šengenske vize, za podnosioce zahteva za vizu, medija i organizacije civilnog društva.   Ovo je takođe dobar primer saradnje sa UNDP-om sa kojim tokom 2014 godine ćemo imati još jaču saradnju preko sprovođenja projekata za koje smo već razgovarali i planiramo da razvijamo tokom naredne godine. STUDIJA O STEPENU ODBIJANJA VIZA NA KOSOVU

Last modified: 15 августа, 2022