Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Odeljenja za evropske integracije u Kancelariji premijera

Kancelarija premijera je glavna nacionalna koordinaciona institucija za integraciju u Evropsku uniju (EU). Ovu funkciju obavlja pod političkim rukovodstvom prvog Zamenika Premijera za evropske integracije, dijalog i razvoj g. Besnika Bislimija, preko odeljenja za evropske integracije.

U vršenju svog mandata, Zamenik Premijera podržava njegov kabinet (za detalje pogledajte odgovarajuću rubriku na ovoj web stranici).

Odeljenja za evropske integracije su sledeće:

Kancelarija za koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja (KKPSP),
Kancelarija za političke kriterijume (KPK),
Kancelarija za ekonomske kriterijume i unutrašnje tržište (KEKUT),
Kancelarija za sektorske politike (KSP).

Kao institucija zasnovana na znanju koja okuplja neke od najboljih stručnjaka za javne politike u zemlji, naša misija je da podržimo transformaciju i reforme Kosova na njegovom putu ka EU. Ovaj cilj postižemo usklađivanjem politika i zakona Republike sa onima u EU i održavanjem sveobuhvatnog i kontinuiranog dijaloga za reforme između naših javnih institucija i institucija EU. Vođeni visokim standardima profesionalizma, odgovornosti i transparentnosti, posvećeni smo donošenju jedinstvenih evropskih vrednosti i našim građanima i javnim institucijama.

Comments are closed.