Integrimi Evropian

Evropske Integracije

ROEI

Radni odbor za Evropske integracije, je državni organ koji koordinira na nivou stalnih sekretara ministarstava i šefova državnih organa, koji, u okviru spektra svojih funkcija i prava, obezbeđuju saradnju ministarstava i drugih državnih organa o pitanjima vezanim za integraciju Republike Kosova u EU.

 

Comments are closed.