Integrimi Evropian

Evropske Integracije

IPA za prekograničnu saradnju (CBC)

Program za prekograničnu saradnju (CBC) je instrument koji sufinansiraju EU i zemlje koje sarađuju i koji podržava prekograničnu saradnju u cilju promovisanja dobrosusedskih odnosa, sa ciljem promovisanja ekonomskog razvoja, socijalne kohezije i održivog razvoja životne sredine.

Kosovo je trenutno angažovano u prekograničnoj saradnji sa Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Albanijom

• Kosova dhe Maqedonia e Veriut

• Shqipëria dhe Kosova

• Mali i Zi dhe Kosova

Sporazumi na snazi između EU, Kosova i Albanije za sprovođenje godišnjih IPA programa za prekograničnu saradnju

2014.

2015.

2016.

2017

2018

2019

2020

Važeći sporazumi između EU, Kosova i Crne Gore za sprovođenje godišnjih IPA programa za prekograničnu saradnju

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Sporazumi na snazi između EU, Kosova i Severne Makedonije za sprovođenje godišnjih IPA programa za prekograničnu saradnju

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Comments are closed.