Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Odjeljenje za javnu upravu i vladavinu zakona

Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za javnu upravu i vladavinu prava su:

1.1. Koordinacija planiranja i programiranja pomoći EU i drugih donatora, u oblasti javne uprave i vladavine prava;

1.2. Pružanje podrške za koordinaciju pomoći u okviru regionalnih inicijativa EU, u oblasti javne uprave i vladavine prava;

1.3. Pružanje podrške u pripremi politika i strateških dokumenata u pogledu razvojne saradnje, u oblasti javne uprave i vladavine prava;

1.4. Pružanje podrške za pripremu finansijskih sporazuma između institucija Republike Kosovo i EU, u oblasti javne uprave i vladavine prava;

1.5. Pružanje podrške aktivnostima struktura za koordinaciju donatora, u oblasti javne uprave i vladavine prava;

1.6. Pružanje podrške razvoju programa izgradnje kapaciteta, vezanih za proces koordinacije razvojne saradnje, za odgovorne institucije u oblasti javne uprave i vladavine prava.

Šef Odjeljenja za javnu upravu i vladavinu prava odgovara direktoru Kancelarije.
Broj zaposlenih u Odjeljenju za javnu upravu i vladavinu prava je četiri (4).

Comments are closed.