Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Potpredsednik Vlade za evropske integracije

Besnik Bislimi je prvi zamenik premijera za evropske integracije, razvoj i dijalog Republike Kosovo. Rođen je 19. maja 1971. godine u Bukoviku, Gnjilane.

Studirao je Makroekonomsku analizu na Fakultetu za poslovnu administraciju Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska od 1990. do 1994. godine. Doktorirao je makroekonomiju, sa posebnim osvrtom na javne finansije, na Univerzitetu u Frajburgu, Nemačka 2005. godine. Godine 2008. pohađao je postdoktorske studije u Sjedinjenim Američkim Državama, na „Andrew Young School of Policy Studies” na Univerzitetu Džordžije u Atlanti, u okviru Fullbright programa

Od 2010. godine je član Pokreta VETEVENDOSJE! gde je vodio Odbor za finansije. U decembru 2013. godine obavljao je funkciju vršioca dužnosti direktora za finansije i imovinu u Opštini Priština. Na parlamentarnim izborima 2014. godine izabran je za poslanika Skupštine Republike Kosovo, gde je bio na čelu skupštinskog odbora za nadzor javnih finansija.

Od 2018. do 2022. godine obavljao je i funkciju prvog potpredsednika najvećeg političkog subjekta u zemlji, Pokreta VETEVENDOSJE! Tokom Kurti I vlade, bio je i ministar finansija, rada i transfera.

Besnik Bislimi je član Američkog univerziteta na Kosovu, AUK, od 2004. godine, gde je predavao različite predmete i kurseve kao što su mikroekonomija, makroekonomija, javne finansije, monetarna analiza i politika i ekonomski prirodni resursi.

Tokom svoje karijere takođe je radio kao asistent za Makroekonomiju i javne finansije na Univerzitetu u Frajburgu u Nemačkoj; međunarodni ekspert za javne finansije za UNMIK; savetnik za fiskalnu politiku sa GTZ; predavač za Makroekonomiju 1 i 2 u Velesu, Makedonija, kao i predavač za Makroekonomiju i javne finansije na Univerzitetu u Prištini, Fakultetu za poslovnu administraciju i Filozofskom fakultetu.

Takođe je radio kao savetnik UNDP-a za fiskalnu politiku u okviru CBF projekta; savetnik za nekoliko GIZ projekata; radio kao stručnjak za javne finansije u kancelariji FAO na Kosovu; konsultant, istraživač, podržavalac i ekspert u projektima kao što su: HLSP, Helvetas, OECD, Bertelsman fondacija.

Poseduje znanje i stručnost u oblasti fiskalne i monetarne politike, politike tržišta rada, fiskalne decentralizacije, javnog duga, privatizacije i borbe protiv korupcije.

Comments are closed.