Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Nacionalni program za evropske integracije

Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) je glavni nacionalni dokument za pristup u EU. Kao takav, on uspostavlja sveobuhvatni srednjoročni okvir svih reformi koje su neophodne za ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz SSP-a, odnosno, mere i prioritete za postepeno usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa acquis-om EU-a kroz transpoziciju acquis-a u njemu i sprovođenje usklađenog zakonodavstva. Pored toga, NPSSSP odražava mere prioritete koji proizilaze iz političkih mehanizama i politike odnosa Kosovo – EU, odnosno političke agende i politike proizašle iz Dijaloga procesa stabilizacije i pridruživanja (DPSP) i nalaza Izveštaja EK-a za Kosovo 2015. (bivšeg Izvještaja o napretku). Drugim rečima, iako će napredovati u pogledu sadržaja i strukture i može pretrpeti modifikacije u nazivu, NPSSSP će ostati glavni nacionalni strateški dokument za planiranje, sprovođenje i praćenje realizacije svih reformi neophodnih za sprovođenje SSP-a i u narednim fazama pristupa EU-a.

Program je nastavak prethodnih dokumenata iz 2007. godine. Onda se ovaj dokumenat nazivao Akcioni plan za evropsko partnerstvo. Vremenom, u zavisnosti od intenziviranja Evropske agende Republike Kosova, naziv programa je promenjen.

Nacionalni program za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju i pridruţivanje (NPSSSP) Mart

PKIE 2023-2027 

Comments are closed.