Integrimi Evropian

Evropske Integracije

MSEI

Ministarski savet za Evropske integracije ima za cilj da sprovede jedinstvenu politiku Republike Kosova za Evropske integracije olakšavajući u okviru spektra svojih funkcija i prava, koordinaciju aktivnosti ministarstava i drugih organa za Evropske integracije. Ovaj strukturni nivo je politički a njegovi članovi su ministri Vlade Republike Kosovo, kojim predsedava premijer.

 

Comments are closed.