Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

KMIE

Këshilli Ministror për Integrim Evropian ka për qëllim të zbatoj politika uniforme të Republikës së Kosovës për Integrim Evropian duke lehtësuar brenda brenda spektrit të funksioneve dhe të drejtave të veta, koordinimin e aktiviteteve të ministrive dhe organeve tjera për Integrim Evropian. Ky nivel strukturor është politik dhe anëtarët e tij janë ministrat e Qeverisë së Republikës së Kosovës, i kryesuar nga Kryeministri.

Comments are closed.