Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Konsultimet ne kuader te organeve te MSA-se

Konsultimet ne kuader te organeve te MSA-se

Konsultimet OSA_Kalendari i raundit VI

Konsultimet OSA_Kalendari i raundit VI...

26 Korrik, 2021

Read More

Konsultimet ne kuader te organeve te MSA-se

Mekanizmi konsultues me shoqërinë civile dhe palët e tjera të interesuara në kuadër të Organeve të Stabilizim-Asociimit BE – Kosovë

Mekanizmi konsultues me shoqërinë civile dhe palët e tjera të interesuara në kuadër të Organeve të Stabilizim-Asociimit BE –...

11 Mars, 2021

Read More

Konsultimet ne kuader te organeve te MSA-se

Kalendari i takimeve konsultuese të raundit V

Kalendari i takimeve konsultuese të raundit V...

12 Gusht, 2020

Read More

Konsultimet ne kuader te organeve te MSA-se

Mekanizmi konsultues me shoqërinë civile dhe palët e tjera të interesuara në kuadër të Organeve të Stabilizim-Asociimit BE – Kosovë

Lista e organizatave të regjistruara Lista në vijim është përpiluar bazuar në kërkesat për regjistrim të dorëzuara nga secila...

23 Mars, 2018

Read More

Konsultimet ne kuader te organeve te MSA-se

Shpallje publike

Shpallje publike për regjistrimin e organizatave të shoqërisë civile dhe palëve të tjera të interesuara për mekanizmin konsultues...

15 Shkurt, 2018

Read More