Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Fushata për Informim

Nga 1 janari 2024, qytetarët e Republikës së Kosovës do të kenë tashmë mundësinë të lëvizin pa viza drejt vendeve të zonës Schengen. Implikimet pozitive që sjell ky vendim, pashmangshëm duhet të shoqërohen dhe me informacionet adekuate për të luftuar rrezikun e migrimit të parregullt dhe tejkalimit të qëndrimit apo motiveve me të cilat shoqërohet vizita jashtë vendit. Për këtë qëllim është përgatitur një fushatë informimi për qytetarët e Kosovës.

Fushata informuese #PaViza drejtohet nga Qeveria e Republikës së Kosovës, gjegjësisht Sekretariatit për Liberalizimin e Vizave të përbërë nga Zyra e Zëvendëskryeministrit, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporë. Ajo bashkëpunon me aktorë, donator e palë të tjera të interesuara për të kontribuar në mbarëvajtjen e kësaj fushate. Fushata financohet nga Zyra e Kryeministrit dhe Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ).

Fushata do të tregojë një histori pozitive e suksesi për Kosovën dhe Evropën, për ndjesinë e përkatësisë Evropiane. Dy mesazhet kyqe që do të përcillen janë: të vizitojmë familjarët tanë brenda zonës Schengen përmes qëndrimeve të shkurtra dhe ta shfrytëzojmë të drejtën e lëvizjes për të vizituar si turist kryeqendrat evropiane dhe për të përfituar nga mundësitë e shkëmbimit kulturore e shoqëror.

Fushata do të informoj qytetarët e Kosovës për rregullat, të drejtat dhe detyrimet, procedurat dhe mundësitë gjatë udhëtimit në vendet e zonës Shengen. Target i fushatës janë të gjithë qytetarët pa përjashtim, me fokus në grupmoshat 18-30 vjeç dhe 30-45 vjeç për shkak të potencialit për migrim dhe keqpërdorim të së drejtës së lëvizjes.

Fushata do të informoj që liberalizimi i vizave do të thotë lëvizje e lirë pa vizë ne zonën Shengen ku qytetarët e Kosovës me pasaporta biometrike do ta gëzojnë të drejtën e udhëtimit pa viza duke filluar nga 1 janari, 2024. Udhëtimi pa vizë do të jetë i mundur për vizita afatshkurta turistike, kulturore, sportive, pjesëmarrje në ngjarje të ndryshme si dhe vizita tek të afërmit apo miqtë. Në thelb fushata do të edukoj qytetarët që qëndrimi do të jetë i mundur deri në 90 ditë brenda periudhës prej 180 ditësh, derisa punësimi dhe shkollimi afatgjatë nuk është i lejuar.

Fushata do të ketë aktivitete në terren si dhe rrjete sociale dhe TV apo Radio.

Fushata #PaViza për informim e vitit 2023, do të fillojë në muajin tetor dhe do të zgjasë edhe gjatë vitit të ardhshëm. Per infot e perditësuara mbi liberalizimin e vizave, klikoni këtu: https://integrimievropian.rks-gov.net/

Broshurë – Liberalizimi i vizave për Kosovën

Poster – Liberalizimi i vizave për Kosovën

Broshurë – Liberalizimi i vizave për Kosovën (Roma)

Broshurë – Liberalizimi i vizave për Kosovën (Tur)

Comments are closed.