Integrimi Evropian

Realizohet disbursimi i parë i mjeteve financiare nga BE, në vlerën prej 67.5 milionë euro
Realizohet disbursimi i parë i mjeteve financiare nga BE, në vlerën prej 67.5 milionë euro
Një hap i rëndësishëm drejt liberalizimit të vizave
Një hap i rëndësishëm drejt liberalizimit të vizave
BE-ja dhe Qeveria e Kosovës ndanë 45 bursa të reja për studime master për nëpunës civilë aktualë dhe të ardhshëm nga Kosova
BE-ja dhe Qeveria e Kosovës ndanë 45 bursa të reja për studime master për nëpunës civilë aktualë dhe të ardhshëm nga Kosova