Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Ku mund të udhëtohet pa viza

Shtetet  e BE-së ku mund të udhëtohet pa vizë janë:

  1. Shtetet Anëtare të BE-së që janë pjesë e zonës Shengen: Për më shumë rreth zonës Shengen dhe listën e shteteve vizitoni linkun https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en
  2. b) Shtetet Anëtare të BE-së që nuk janë ende pjesë e zonës Shengen, por e zbatojnë legjislacionin acquis të Shengenit: Bullgaria, Qipro dhe Rumania
  3. c) Shtetet tjera të Shengenit të cilat nuk janë anëtare të BE-së: Islanda, Lihtenshtajni, Norvegjia dhe Zvicra.

Comments are closed.