Integrimi Evropian

Gde putovati nakon liberalizacije viznog režima

Gde mogu putovati bez vize

Države u koje možete putovati bez vize su članice Evropske unije, kao što su: Austrija, Belgija, Bugarska, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Nemačka, Holandija, Mađarska, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Poljska, Portugal, Kipar, Republika Češka, Rumunija, Slovačka Slovenija, Španija, Švedska. Građani Kosova mogu putovati bez vize u Island, Norvešku, Švajcarsku i Lihtenštajn.
Osim UK i Irske koje su van Šengenske zone.
Shodno tome, nova pravila ne važe za ove zemlje. Za više informacija o zahtevima za ulazak u ove dve zemlje, građani Kosova bi trebalo da kontaktiraju odsek za vize u Ambasadi Velike Britanije u Prištini.
Ova pravila važe samo za građane Kosova koji imaju biometrijske pasoše. Imajući u vidu da obični pasoši ne važe za bezvizno putovanje, njihovi držaoci mogu putovati u zemlje Šengenske zone samo ako već imaju valjanu Šengensku vizu. Za više informacija, građani bi trebalo da kontaktiraju organe Republike Kosovo ili konzularna predstavništva zemalja Šengenskog sporazuma.

 

Koliko dugo građani Kosova mogu boraviti u Šengenskoj zoni?
Prema novim pravilima, građani sa biometrijskim pasošem mogu ostati u Šengenskoj zoni (uključujući Island, Norvešku, Švajcarsku i sve države članice EU, osim UK i Irske) najviše 90 dana od dana ulaska u periodu od šest meseci (180 dana). Period počinje od trenutka kada uđete u Šengensku zonu prvi put, i traje u periodu od šest meseci. Na primer, ukoliko prvi put uđete u Šengensku zonu 1. januara, naredni šestomesečni period počinje 1. jula. Ukoliko često putujete u Šengensku zonu, trebalo bi da brojite preostale dane šestomesečnog perioda. Stoga, možete putovati u kratkim intervalima, pod uslovom da ne premašite 90 dana u okviru perioda od šest meseci (180 dana).

– See more at: http://mei-ks.net/sr/gde-mogu-putovati-bez-vize#sthash.TewCPAZM.dpuf

Comments are closed.