Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Departament za Razvojnu Pomoć

1. Kancelarija za razvojnu saradnju (DCO) je organizaciona jedinica u okviru Kancelarije premijera čija je misija da koordinira procese planiranja, programiranja, praćenja, izveštavanja i evaluacije pomoći EU i drugih donatora Republici Kosovo u okviru razvojnu saradnju i proces prije članstva u EU, podržavajući implementaciju dogovorenih politika zemlje sa EU i drugim donatorima.
2. Dužnosti i odgovornosti Kancelarije za razvojnu saradnju su:
2.1. Koordinacija planiranja, programiranja, praćenja, izvještavanja i evaluacije pomoći EU i drugih donatora;
2.2. Saradnja sa ministarstvima u pripremi politika i strateških dokumenata u pogledu razvojne saradnje, utvrđivanju godišnjih i višegodišnjih prioriteta finansiranja podrške pretpristupnom procesu;
2.3. Koordinacija efektivnog upravljanja pomoći za institucije Republike Kosovo u okviru regionalnih inicijativa EU;
2.4. Koordinacija pripreme finansijskih sporazuma između institucija Republike Kosovo i EU u okviru pretpristupnog procesa;
2.5. Institucionalna podrška u svojstvu Kancelarije za Nacionalnog IPA koordinatora (NIPAC), na osnovu obaveza u okviru međunarodnih sporazuma između Kosova i EU;
2.6. Upravljanje i održavanje baze podataka za koordinaciju donatora;
2.7. Pružanje podrške aktivnostima unutrašnjih vladinih struktura za koordinaciju donatora;
2.8. Pružanje podrške razvoju programa izgradnje kapaciteta, vezanih za proces koordinacije razvojne saradnje.

3. Kancelarija za razvojnu saradnju obavlja i druge poslove i odgovornosti definisane važećim zakonodavstvom i zadatke definisane od strane premijera i generalnog sekretara KP.
4. Direktor Kancelarije za razvojnu saradnju izveštava i odgovara generalnom sekretaru.
5. Sljedeći odjeli su dio ove Kancelarije:
5.1. Odjeljenje za praćenje i izvještavanje;
5.2. Odjeljenje za javnu upravu i vladavinu zakona; I
5.3. Odjeljenje za ekonomski i društveni razvoj.
6. Broj zaposlenih u Kancelariji za razvojnu saradnju je trinaest (13).

Comments are closed.