Integrimi Evropian

Politički prioriteti (ERA II)

Da bi dali prioritet sprovođenju ključnih reformi koje zahteva Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Republika Kosovo i Evropska unija su prvi put pokrenule Evropsku reformsku agendu (ERA) u novembru 2016. godine, kao zvanični okvir za ključne reforme na najvišem nivou.

Sprovodi obaveze iz SSP-a. ERA je sadržala 22 prioriteta i akcioni plan za njihovu implementaciju, koji su usvojile Vlada Republike Kosovo 9. novembra 2016. i Skupština Republike Kosovo 15. februara 2017.

Svrha ERA je da odredi prioritete ključnih reforme politike, ekonomske, vladavine prava i strukturne, da se stvore povoljniji uslovi za sprovođenje reformi u drugim oblastima SSP-a, ali i da se postignu opipljiviji rezultati za građane i privatni sektor u društveno-razvojno-ekonomskom smislu.

Nakon prve faze, 8. oktobra 2020. godine, pokrenuta je druga faza političkih prioriteta (ERA II), koju su zajednički odradili premijer i evropski komesar za pregovore o proširenju.

Naknadno je izrađen Akcioni plan za njegovu implementaciju (PV ERA II). PV ERA II je odobrila Vlada 11. avgusta 2021. i Skupština 4. oktobra 2021.

Za sprovođenje 15 prioriteta navedenih u ERA II, Akcioni plan predviđa 341 konkretnu reformu (ili indikator), raspoređenih na sledeći način:

· Stub I: Dobro upravljanje i vladavina prava – 4 prioriteta i 153 indikatora;

· Stub II: Konkurentnost, investiciona klima i održivi razvoj – 6 prioriteta i 121 indikator; i

· Stub III: Zapošljavanje, obrazovanje i zdravstvo – 5 prioriteta i 67 indikatora.

Comments are closed.