Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Politički prioriteti (ERA II)

Politički prioriteti za sprovođenje SSP-a – Program za evropske reforme (ERA)

Sa svrhom da bi dali prioritet sprovođenju ključnih reformi koje zahteva Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Republika Kosovo i Evropska unija su po prvi put pokrenule Program za evropske reforme (ERA) u novembru 2016. godine, kao zvanični okvir ključnih reformi na najvišem političkom nivou za ispunjavanje obaveza koje proističu iz SSP-a. ERA je sadržala 22 prioriteta i akcioni plan za sprovođenje istih, odobren od strane Vlade Republike Kosova 9. novembra 2016. godine i usvojen od strane Skupštine Republike Kosova 15. februara 2017. godine.

Svrha ERA je da prioritetno odredi ključne političke i ekonomske reforme, kao i reforme vladavine prava i strukturne reforme, u cilju stvaranja povoljnijih uslova za sprovođenje reformi u ostalim oblastima SSP-a, ali i postizanje opipljivijih rezultata za građane i privatni sektor u pogledu društveno-ekonomskog razvoja.

Nakon prve faze, druga faza političkih prioriteta (ERA II) pokrenuta je 8. oktobra 2020. godine, zajedno od strane Predsednika Vlade Republike Kosovo i Komesara EU za pregovore o proširenju. Nakon toga je izrađen Akcioni plan za sprovođenje tih prioriteta (AP ERA II).

AP ERA II je odobren od strane Vlade 11. avgusta 2021. godine i usvojen od strane Skupštine 4. oktobra 2021. U cilju sprovođenju 15 prioriteta predviđenih u ERA II, Akcioni plan predviđa 341 specifične reforme (koji su formulisani kao pokazatelji), raspoređene na sledeći način:

  • Stub I: Dobro upravljanje i vladavina prava – 4 prioritete i 153 specifične reforme;
  • Stub II: Konkurentnost, investiciona klima i održivi razvoj – 6 prioriteti i 121 specifične reforme; i
  • Stub III: Zapošljavanje, obrazovanje i zdravstvo – 5 prioriteti i 67 konkretne reforme.

PV ERA II

Comments are closed.