Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Kancelarija za koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja

Kancelarija za koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja je organizaciona jedinica Kancelarije premijera koja je zadužena za koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja, odnosno planiranje i praćenje politika za sprovođenje reformi za evropske integracije, izveštavanje Evropskoj uniji (EU) o sprovođenju istih, kao i dijalogu reformi sa EU i nacionalnim međuinstitucionalnim koordinacionim strukturama za evropske integracije.

Kancelarija za koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja obavlja ove funkcije kroz koordinaciju izrade glavnih nacionalnih dokumenata za sprovođenje reformi za integracije u EU i praćenje sprovođenje istih.

Ova kancelarija takođe koordiniše dijalog reforma sa EU pružanjem stručne podrške u funkcionisanju Komiteta za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Kosova i Saveta za stabilizaciju-pridruživanje (pod rukovodstvom Ministarstva spoljnih poslova i dijaspore), Ministarskog saveta za Evropske integracije i Radnog odbora za evropske integracije kao nacionalne međuinstitucionalne koordinacione strukture za evropske integracije, kao i pregovaračke strukture za članstvo u EU.

Kancelarija za koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja takođe koordiniše redovno izveštavanje Evropskoj komisiji o sprovođenju reformi za evropske integracije.

Sledeća odeljenja su deo Kancelarije za koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja:

Odeljenje za horizontalnu koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja; i
Odeljenje za institucionalnu koordinaciju.

Comments are closed.