Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Saradnja za razvoj

Kancelarija premijera je ovlašćena da vodi, koordinira i programira finansijsku pomoć EU za institucije Republike Kosovo, koordinaciju donatora i zaključivanje finansijskih sporazuma u ​​oblastima finansijske pomoći EU u okviru procesa pre članstva i razvojne saradnje, u funkciji razvojne agende zemlje.

U okviru Kancelarije premijera osnovana je Kancelarija za razvojnu saradnju (KRS), čija je misija da koordinira procese planiranja, programiranja, praćenja, izveštavanja i procene pomoći EU i drugih donatora Republici Kosovo, u okviru razvojne saradnje i procesa pre članstva u EU, podržavajući sprovođenje dogovorenih politika zemlje sa EU i drugim donatorima.

Comments are closed.