Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Regionalna IPA

Višekorisnički programi u okviru IPA-e pružaju finansijsku pomoć EU za projekte, koji zahtevaju saradnju između nekoliko zemalja korisnica (kao što su regionalne strukture, mreže stručnjaka ili državnih službenika) ili za rešavanje pitanja prekogranične prirode. Pomoć uključuje:

  • Saradnja sa međunarodnim finansijskim institucijama (uključujući deo koji pokriva doprinos EU u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan);
  • Dijalog i razvoj civilnog društva;
  • Obrazovni projekti;
  • Projekti koji pomažu korisnicima da ispune uslove za članstvo u EU i usklade svoje standarde sa EU.

Višekorisnički programi dopunjuju pojedinačne nacionalne programe, fokusirajući se na regionalne aspekte i pomažući zemljama da uče iz međusobnih iskustava. Za više: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance_en.

Comments are closed.