Integrimi Evropian

Regionalna IPA

MEI služi kao fokalna tačka za instrumente tvininga – nacionalna fokalna tačka (NFT)

Tvining je instrument Evropske unije za institucionalnu saradnju između državnih uprava zemalja članica EU-a i korisnika ili partnerskih zemalja.

Tvining projekti okupljaju ekspertize javnog sektora iz zemalja članica EU-a i zemalja korisnika, sa ciljem postizanja konkretnih obaveznih rezultata kroz aktivnosti peer to peer-a.

Korisnici: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska [još uvek zemlja korisnica i istovremeno davalac pomoći], Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Kosovo, Crna Gora, Srbija i Turska.

– Evropska politika susedstva (EPS):

• ENI Jug: Alžir. Egipat, Izrael, Jordan, Liban, Maroko i Tunis.

• ENI Istok: Jermenija, Azerbejdžan, Gruzija, Moldavija i Ukrajina.

Ciljevi: U regionu IPA, Tvining ima za cilj da pruži podršku prenošenju, sprovođenju i primeni zakonodavstva EU-a (tekovina Unije). Ono gradi kapacitete o javnim upravama zemalja korisnika tokom procesa pridruživanja, što rezultira pozitivnim, progresivnim razvojima u regionu. Tvining nastoji da deli dobre prakse razvijene u okviru EU-a sa korisnicima javnih uprava i da podstiče dugoročne odnose između postojećih i budućih zemalja EU-a.

Od 2004. godine, instrument tvininga je takođe dostupan nekim partnerskim zemljama istočnog i južnog susedstva EU-a. U ovom okviru ono ma za cilj da unapredi upravne kapacitete javnih uprava partnerske zemlje kroz obuku osoblja i podršku reorganizacije svoje strukture. On takođe podržava približavanje nacionalnih zakona, uredbi i kvaliteta standarda onim iz država članica EU-a u okviru sporazuma o saradnji i pridruživanju, potpisanih sa EU-om.

Principi tvininga: Korisnik/partnerska uprava u tvining projektu je javna uprava sa dovoljno osoblja i kapacitetom apsorpcije da radi sa institucijom države članice koja ima sličnu strukturu i mandat. Korisnik/partnerska zemlja mora da mobiliše svoje osoblje, demonstrira trajnu posvećenost i vlasništvo i donese promene i najbolje prakse na održiv način. Tvining nije jednosmerna tehnička pomoć već zajednička obaveza.

Tvining projekti su sprovedeni sa pogledom na obavezne rezultate koje treba postići. Oni su obično artikulisani u komponentama koje odgovaraju očekivanim rezultatima i predviđaju brojne aktivnosti uključujući radionice, predavanja, ekspertske misije, studijske posete, stažiranja i savetovanje. Tvining leži na učenju kroz principe i razmenu najboljih praksi.

Prenošenje znanja: Da biste podesili tvining projekte, Evropska unija oslanja se na saradnju i administrativno iskustvo država članica EU-a koje mobilišu javnu ekspertizu kako iz javne uprave tako i iz polu-javnih organa.

Dva lidera projekta (jedan u ime države članice EU-a koja vodi projekat, druga u ime korisnika uprave) i stalni tvining savetnik (STS) su okosnica tvining projekata. STS je upućen upravi korisnika na najmanje 12 meseci do 36 meseci tokom celog trajanja perioda sprovođenja Akcije i koordiniše aktivnosti projekta.

Laki tvining: „Twinning Light“ je osmišljen tako da ponudi fleksibilniji, srednjoročni pristup (do šest meseci, a u izuzetnim slučajevima može biti produžen do osam meseci) bez prisustva stalnog tvining savetnika.

Uloga NFP-a je:

• Kanalisanje informacija ministarstvima balkanskih zemalja i drugim relevantnim javnim organima i obučavajući ih o procesu i razvoju tvining projekata i narednim ugovorima;

• Koordinacija upravljanja svih tvining aktivnosti u balkanskim zemljama i uklanjanje svih horizontalnih administrativnih prepreka; • Obuka administracija balkanskih zemalja uključenih u tvining u proceduralnim, finansijskim i tehničkim odredbama tvining priručnika;

• Prisustvo na sastancima Komisije sa drugim NFP-ima balkanskih zemalja i MS-a.

Iz programske godine IPA 2007 do IPA 2014, postoje 35 projekta koja su bila sprovedena korišćenjem tvining modaliteta na Kosovu. Sektor koji je najviše imao koristi od toga je vladavina prava.

Više na:https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/

Comments are closed.