Integrimi Evropian

Strukturat e Stabilizim Asocimit

Bazuar në nenet 126 – 131 të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, strukturat e mëposhtme janë themeluar: Këshilli i Stabilizimit-Asociimit (KSA); Komiteti i Stabilizim-Asociimit (Komiteti), shtatë Nën-komitetet e Stabilizim-Asociimit:

a. Nën-komiteti për Tregti, Industri, Dogana dhe Tatimet ;

b. Nën-komiteti për Bujqësi dhe Peshkatari ;

c. Nën-komiteti për Tregun e Brendshëm dhe Konkurrencën ;

d. Nën-komiteti për Ekonomi, Çështjet Financiare dhe Statistikat ;

e. Nën-komiteti për Drejtësi, Liri dhe Siguri ;

f. Nën-komiteti për Inovacionin, Shoqërinë e Informacionit dhe Politikave Sociale ;

g. Nën-komiteti për Transportin, Energjinë, Mjedisin dhe Zhvillimin Rajonal .

Dhe dy grupe të veçanta:

a. Grupi Special për Reformën në Administratën Publike ;

b. Grupi Special për Normalizimin .

Kalendari i takimeve dhe kryesimi : Kalendari

Comments are closed.