Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

IPA për bashkëpunim ndërkufitar (CBC)

Programi për Bashkëpunim Ndërkufitar (Cross-Border Cooperation – CBC) është instrument i bashkëfinancuar nga BE-ja dhe shtetet bashkëpunuese i cili mbështet bashkëpunimin ndërkufitar me synim promovimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore, duke synuar nxitjen e zhvillimit ekonomik, kohezionit social dhe zhvillimit të qëndrueshëm mjedisor.

Kosova aktualisht është e angazhuar në bashkëpunim ndërkufitar me Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.

• Kosova dhe Maqedonia e Veriut

• Shqipëria dhe Kosova

• Mali i Zi dhe Kosova

Marrëveshjet në fuqi ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Shqipërisë për zbatimin e programeve vjetore IPA për bashkëpunim ndërkufitar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Marrëveshjet në fuqi ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Malit të Zi për zbatimin e programeve vjetore IPA për bashkëpunim ndërkufitar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Marrëveshjet në fuqi ndërmjet BE-së, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut për zbatimin e programeve vjetore IPA për bashkëpunim ndërkufitar

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Comments are closed.