Integrimi Evropian

Ostvarena je zvanična poseta delegacije Kosova Letoniji radi pripreme za upravljanje fondovima EU-a.
Ostvarena je zvanična poseta delegacije Kosova Letoniji radi pripreme za upravljanje fondovima EU-a.
Održava se forum za kolektivnu zaštitu autorskih prava
Održava se forum za kolektivnu zaštitu autorskih prava
U prvoj polovini godine sprovodile se važne reforme za Evropske Integracije
U prvoj polovini godine sprovodile se važne reforme za Evropske Integracije