Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Studijska poseta Hrvatskoj agenciji za akreditaciju (HAA) od strane predstavnika Generalne Direkcije za akreditaciju Kosova (DAK).

септембар 5, 2019

Naziv projekta: Instrument za Razvoj Ljudskih Kapaciteta za evropsku integraciju

Aktivnost: Studijska poseta Hrvatskoj agenciji za akreditaciju (HAA) od strane predstavnika Generalne Direkcije za akreditaciju Kosova (DAK).

U?esnici: Predstavnici Generalne Direkcije za Kkreditaciju Kosova

Datum:  05 – 06 Novembar 2019

Svrha i program posete

U?eš?e u trajanju od jednog i po dana u svojstvu posmatra?a  u Hrvatskoj agenciji za akreditaciju (HAA) tokom redovnog nadzora laboratorije akreditovane prema ISO/IEC 17025 kako bi se steklo iskustvo iz prakse ove agencije za evaluaciju/nadzor nad akreditovanim laboratorijama i zatim da se te prakse primene na Kosovu.

Poludnevni sastanak u Centru za obuku HAA sa slu�benicom HAA, gospo?om Anom Chop, gde su predstavnici DAK-a iskoristili priliku da postave pitanja o mnogim temama koje su ih zanimale u vezi sa akreditacijom laboratorija, pri ?emu je predstavnik HAA-a davao odgovore i pokazao im kako da tretiraju odre?ena pitanja.

Poseta je organizovana uz finansijsku podršku Vlade Luksemburga u okviru Instrumenta za Razvoj Ljudskih Kapaciteta za evropsku integraciju kojim upravlja Ministarstvo za Evropske Integracije Republike Kosovo.

Prednosti/nau?ene lekcije za institucije

U ovoj poseti bili smo posmatra?i tokom redovnog nadzora laboratorija: Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – Centar za zaštitu bilja, koju je vršio slu�benik i stru?njak Hrvatske agencije za akreditacije kojeg je anga�ovala navedena agencija. Na zahtev potpisali smo izjavu o poverljivosti. Budu?i da su zahtevi standarda ISO/IEC 17025 uopšteno predstavljeni, u praksi je ?esto teško utvrditi da li je laboratorija nad kojom se vrši nadzor zaista ispunila zahteve standarda ili ne. Tokom ovog u?eš?a u nadzoru gore spomenute laboratorije bili smo svedoci kako vrlo iskusan slu�benik Hrvatske agencije za akreditaciju obavlja svoj posao, odnosno kako proverava da li su ispunjene sve stavke doti?nog standarda. Ovo je bila lekcija za nas jer mi to radimo tokom redovnih procena i opa�anja u laboratorijama na Kosovu. Tako?e je primetno da je predmetni standard u nekim trenucima pretrpeo promene i za nas je ovo bio prvi put da vidimo kako ugledna agencija za akreditaciju uva�ava te promene. Budu?i da smo bili posmatra?i tokom posete, Hrvatska agencija za akreditaciju omogu?ila nam je da pola dana provedemo u njihovom centru za obuku i tamo smo postavili mnoga pitanja o problemima koje smo opazili tokom posete, ali i ostala pitanja koja nas zanimaju o radu ove agencije.

 

Last modified: август 4, 2022

2 Responses to " Studijska poseta Hrvatskoj agenciji za akreditaciju (HAA) od strane predstavnika Generalne Direkcije za akreditaciju Kosova (DAK). "

  1. … [Trackback]

    […] Info on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/studijska-poseta-hrvatskoj-agenciji-za-akreditaciju-haa-od-strane-predstavnika-generalne-direkcije-za-akreditaciju-kosova-dak/ […]

  2. D Health Plus каже:

    … [Trackback]

    […] Read More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/studijska-poseta-hrvatskoj-agenciji-za-akreditaciju-haa-od-strane-predstavnika-generalne-direkcije-za-akreditaciju-kosova-dak/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *