Integrimi Evropian

Obuka o Instrumentu 15 – Analiza politike za prenos pravnih tekovina EU

18 новембра, 2019

 

Naziv projekta: Instrument za Razvoj Ljudskih Kapaciteta za evropsku integraciju

Aktivnost: Obuka o Instrumentu 15 – Analiza politike za prenos pravnih tekovina EU

U?esnici: Predstavnici Kancelarije Premijera, bifse Ministarstvo Finansija (Ministarstvo Finansija i Transfera), Regulativna Komisija za Javne Nabavke, Agencija za Reviziju Nabavki, Agencija za Borbu protiv Korupcije, Ministarstvo Evropskih Integracija i sluzbenici javnih nabavki sa lokalnog nivoa.

Datum: 18 – 20 Novembar 2019

Svrha i program obuke

O?ekuje se da ?e uskla?ivanje nacionalnog pravnog okvira sa zakonodavstvom EU imati ekonomske i socijalne troškove za Kosovo, tako da je potrebna analiza o?ekivanih uticaja pre prenosa. S tim u vezi, Koordinacioni sekretarijat Vlade, uz finansijsku podršku Vlade Luksemburga u okviru Instrumenta za Razvoj Ljudskih Kapaciteta za evropsku integraciju kojim upravlja Ministarstvo za evropske integracije Republike Kosovo, organizovane su tri obuke/radionice sa ciljem da se Instrument 15 – Analiza politika za prenos pravnih tekovina EU-a uklju?i u tri koncept dokumenta. Ovaj je instrument deo Smernica i Priru?nika za izradu koncept dokumenata.

Prednosti/nau?ene lekcije za institucije

Prvo obuka organizovana je u Skoplju od 18. do 20. novembra 2019. godine, gde su polaznici bili radna grupa odgovorna za izradu koncept dokumenta o javnim nabavkama. Tokom ova tri dana, radna grupa je shvatila va�nost primene Instrumenta 15 u razvoju politika. Nakon analize relevantnih EU direktiva i njihovih prate?ih analiza, radna grupa je u koncept dokument uklju?ila nalaze.

 

Last modified: 5 августа, 2022

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *