Integrimi Evropian

Studijska poseta Nemačkoj sa Radnom Grupom, odgovornim za izradu Koncept Dokumenta o Smanjenju Administrativnih Opterećenja

20 октобра, 2019

 

Naziv projekta: Instrument za Razvoj Ljudskih Kapaciteta za evropsku integraciju

Aktivnost: Studijska poseta Nema?koj sa Radnom Grupom, odgovornim za izradu Koncept Dokumenta o Smanjenju Administrativnih Optere?enja

U?esnici: ?lanovi Radne Grupe

Datum: 20 – 26 Oktobar 2019

Svrha i program posete

U 2017. godini, Vlada je osnovala Radnu Grupu za izradu Koncept Dokumenta o Smanjenju Administrativnih Optere?enja ?iji je cilj uspostavljanje širokog programa za smanjenje administrativnih optere?enja i modernizacija pravnog okvira. S obzirom na va�nost i slo�enost materije, va�no je nadovezati se na iskustva drugih zemalja koje su uspešno sprovele program smanjenja administrativnih optere?enja. Nema?ka je jedan od glavnih vode?ih pokreta?a ove politike u Evropskoj uniji. Oni su razvili pravnu osnovu za politiku smanjenja, uveli pravilo „jedan unutra-jedan vani“ i interno upravljali merenjem optere?enja sa Saveznom Kancelarijom za Statistiku (Destatis).

Stoga je radi daljeg razvoja analize Koncept Dokumenta o Smanjenju Administrativnih Optere?enja organizovana studijska poseta Nema?koj. Poseta se odvijala u Berlinu od 20. do 26. oktobra 2019. godine, uz finansijsku podršku Vlade Luksemburga u okviru Instrumenta za Razvoj Ljudskih Kapaciteta za evropsku integraciju kojim upravlja Ministarstvo za Evropske Integracije Republike Kosovo.

Prednosti/nau?ene lekcije za institucije

Ova studijska poseta doprinela je daljem razvoju analize Koncept Dokumenta o Smanjenju Administrativnih Optere?enja, oslanjaju?i se na iskustvo Nema?ke. Pored boljeg razumevanja metodologije koju Nema?ka koristi za sprovo?enje programa za smanjenje administrativnih optere?enja i zna?aja pravila „jedan unutra-jedan van“, vrlo je va�na lekcija bila da su institucionalna koordinacija i politi?ka volja neophodni za uspešno sprovo?enje.

 

Last modified: 5 августа, 2022

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *