Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Studijska poseta EUIPO i IPIL o praksi registracije trgovačke oznake i industrijskog dizajna

децембар 4, 2019

 

Naziv projekta: Instrument za Razvoj Ljudskih Kapaciteta za evropsku integraciju

Aktivnost: Studijska poseta EUIPO i IPIL o praksi registracije trgova?ke oznake i industrijskog dizajna

U?esnici: Predstavnici Agencije za Industrijsku Svojinu, Ministarstva za Evropske Integracije

Datum: 04 – 07 Decembar 2019

Svrha i program posete

Tokom studijske posete obra?ene su slede?e teme: Pravni i institucionalni kontekst Luksemburga u oblasti industrijske svojine, promocije i pru�anja usluga javnosti i preduze?ima o va�nosti IS-a, upoznavanje sa pravom EU o industrijskoj svojini, Analiza evropskog pravnog okvira i slu?ajeva kojima se bavi Sud pravde EU, smernice o ispitivanju trgova?kih oznaka i industrijskog dizajna, apsolutni i relativni kriterijumi za odbijanje registracije trgova?ke oznake i poseta preduzetni?kom domu.

Poseta se odvijala uz finansijsku podršku Vlade Luksemburga u okviru Instrumenta za Razvoj Ljudskih Kapaciteta za evropsku integraciju kojim upravlja Ministarstvo za Evropske Integracije Republike Kosovo.

Prednosti/nau?ene lekcije za institucije

Agencija za industrijsku svojinu zapo?e?e sa pravnim reformama 2020. godine, koje uklju?uju izmene Zakona o trgova?kim oznakama, patentima, industrijskom dizajnu i geografskim pokazateljima. Izmene zakona o trgova?kim oznakama uklju?uju prenošenje Direktive EU/2015, o kojoj je razgovarano tokom ove studijske posete, i ?ije ?e se nau?ene lekcije primeniti u ove izmene.

Na ovom sastanku Agencija je tako?e iznela neke dobre prakse u oblasti promocije industrijske svojine, promene pristupa stranama i pripreme informativnih brošura o objektima industrijske svojine.

Ispitivanje trgova?kih oznaka prema postupcima utvr?enim u praksi EU, a koje su utvr?ene u smernicama EUIPO, su lekcije koje su potrebne Agenciji koja ?e primenjivati iste u postupcima registracije industrijske svojine.

 

Last modified: август 5, 2022

5 Responses to " Studijska poseta EUIPO i IPIL o praksi registracije trgovačke oznake i industrijskog dizajna "

 1. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/studijska-poseta-euipo-i-ipil-o-praksi-registracije-trgovacke-oznake-i-industrijskog-dizajna/ […]

 2. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/studijska-poseta-euipo-i-ipil-o-praksi-registracije-trgovacke-oznake-i-industrijskog-dizajna/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/studijska-poseta-euipo-i-ipil-o-praksi-registracije-trgovacke-oznake-i-industrijskog-dizajna/ […]

 4. Abdomax is a nutritional supplement using an 8-second Nordic cleanse to eliminate gut issues, support gut health, and optimize pepsinogen levels. https://abdomaxbuynow.us/

 5. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/studijska-poseta-euipo-i-ipil-o-praksi-registracije-trgovacke-oznake-i-industrijskog-dizajna/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *