Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Vlada Kosova i EK razgovarali danas u Prištini o socijalnim politikama i politikama zapošljavanja, obrazovanju, istraživanju, informatičkom društvu i medije

јануар 28, 2016

Priština, 28. januar 2016. – Nakon jučerašnjeg sastanka o pravdi, slobodi i bezbednosti, predstavnici Vlade Kosova i Evropske komisije su danas razgovarali o novinama u toku protekle godine u polju obrazovanja i obuke, rada i socijalne zaštite, elektronskih komunikacija, informatičkog društva i audiovizuelnih politika, nauke i inovacija. Diskusija je održana u Prištini u okviru redovnog dijaloga za proces stabilizacije i pridruživanja.

Kada se radi o obrazovanju, Komisija je naglasila važnost da Kosovo nastavi napore u osiguravanju autonomnog i nezavisnog rada visokoškolskih obrazovnih ustanova i usvajanju novog zakona o visokom obrazovanju na osnovu međunarodnih standarda. Komisija je ponovila da postoji potreba za prioritizacijom osiguravanja kvaliteta na svim nivoima, od predškolskog do univerzitetskog obrazovanja, uključujući neophodno finansiranje. Moralo bi doći do jačanja pristupa kvalitetnom obrazovanju za decu sa invaliditetima i decu iz manjinskih zajednica. Tačni i kontekstualizovani podaci su ključni kao osnova budućih politike. Kosovo bi takođe trebalo da se drži cilja i da osigura adekvatnu implementaciju pravila rada osoblja vlasti i razvoja karijere u sektoru visokoškolskog obrazovanja Komisija je primetila da je bilo određenih napora u ovom pravcu koje je preduzela nova uprava Univerziteta u Prištini, te je ohrabrila Vladu da podrži upravu u tom polju.

Kada je reč o istraživanju i inovacijama, Komisija je naglasila važnost dobrih istraživačkih praksi i istraživačkih kapaciteta na nacionalnom nivou kako bi se povećala konkurentnost i integracija u Polje evropskog istraživanja i učešće u programu Horizont (Horizon) 2020.
Kada je reč o zapošljavanju, strane su se saglasile da postoji potreba za stvaranjem sinergije između različitih državnih agencija, zakona i strategija kako bi se osiguralo da je došlo do povećanja mogućnosti zapošljavanja i veće podrške Kosovu u smislu mera za promovisanje zapošljavanja. Evropska komisija je ohrabila Kosovo da implementira svoju sektorsku strategiju za period 2014-2020 kako bi pratila rezultate i osigurala da nova agencija za zapošljavanje postane operativna. Strane su prepoznale potrebu za jačim naporima kako bi se sproveli u delo Zakon o radu i zakonodavstvo o zdravstvenoj zaštiti na radnom mestu, posebno kada se radi o pitanju nedovoljnog broja inspektora rada.

Kada se radi o socijalnoj zaštiti, Evropska komisija je naglasila potrebu da Kosovo sprovede u delo Zakon o ekonomskom i socijalnom savetu kao ključni korak u osiguravanju suštinskog i kvalitetnog socijalnog dijaloga.

U vezi društva informacije, Komisija je naglasila potrebu da kosovske vlasti osiguraju adekvatna budžetska sredstva u oblasti usluga informacionog društva, posebno za realizaciju Vladine strategije e usluge za strategiju sajber-bezbednosti. Kosovske vlasti će obezbediti minimalni kapacitet tima za odgovor na vanredne okolnosti u vezi sa tehnologijom u skladu sa preporukama ENISA.

Što se tiče elektronske komunikacije i medije, kosovske vlasti će osigurati da digitalno emitovanje bude implementiran u celosti kao pitanje od nacionalnog prioriteta do kraja 2016. U tom cilju Vlada treba da usvoji Strategija za prelazak na digitalno emitovanje u što kraćem roku i Strategija i Zakon o digitalizaciji treba da se sprovodi od strane Nezavisne komisije za medije. Kosovske vlasti će pružiti informacije o pitanju održivog finansiranja RTK pre leta 2016, kao što je dogovoreno tokom jučerašnjeg sastanka o pravdi, slobodi i bezbednosti. Vlada Kosova će obezbediti neophodna budžetna stredstva za nastavak Fonda za maninske medije.

Osnovne informacije

SSP dijalog je okvir EU i kosovskih vlasti kako bi se redovno razgovaralo o tehničkim i pitanjima politika u smislu evropske agende. Sastanci omogućavaju direktan doprinos godišnjem izveštaju Evropske komisije. SSP dijalog vrši monitoring i prati reforme Kosova, sa posebnim osvrtom na prioritete koje je definisalo Evropsko partnerstvo, te identifikuje kako EU može pomoći u ovom procesu.

SSP dijalog vrši monitoring i prati reforme Kosova, sa posebnim osvrtom na prioritete koje je definisalo Evropsko partnerstvo, te identifikuje kako EU može pomoći u ovom procesu. Sektorski dijalozi se obavljaju u polju pravde, slobode i bezbednosti; industrije, carina i poreza; domaćeg tržišta, konkurentnosti, zaštite potrošača i očuvanja zdravlja; poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, bezbednosti hrane; transporta, ekologije, energije, regionalnog razvoja; ekonomskih i finansijskih pitanja, statistike.

Sektorskim i plenarnim SSP sastancima zajednički predsedavaju Evropska komisija i Vlada. Ishod svakog sastanka su mere o kojima su se obe strane saglasile, a koje će preduzeti kosovske vlasti. Zaključci sa sastanaka se postavljaju na internet stranicu Kancelarije EU na Kosovu/Kancelarije specijalnog predstavnika EU.

 

Last modified: август 11, 2022

3 Responses to " Vlada Kosova i EK razgovarali danas u Prištini o socijalnim politikama i politikama zapošljavanja, obrazovanju, istraživanju, informatičkom društvu i medije "

 1. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-ek-razgovarali-danas-u-pristini-o-socijalnim-politikama-i-politikama-zaposljavanja-obrazovanju-istrazivanju-informatickom-drustvu-i-medije/ […]

 2. 다시보기 каже:

  … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-ek-razgovarali-danas-u-pristini-o-socijalnim-politikama-i-politikama-zaposljavanja-obrazovanju-istrazivanju-informatickom-drustvu-i-medije/ […]

 3. … [Trackback]

  […] There you will find 52373 more Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/vlada-kosova-i-ek-razgovarali-danas-u-pristini-o-socijalnim-politikama-i-politikama-zaposljavanja-obrazovanju-istrazivanju-informatickom-drustvu-i-medije/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *