Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Danas je okončana runda dijaloga procesa stabilizacije i pridruživanja o pravdi, slobodi i bezbednosti između Kosova i EU

јануар 27, 2016

Priština, 27. januar 2016. – Danas je u Prištini okončan sastanak o pravdi, slobodi i bezbednosti između kosovskih vlasti i zvaničnika. Sastanak je deo runde za 2016. godinu dijaloga o Stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

U toku dvodnevnog događaja, zvaničnici Evropske komisije (EK) su podvukli značaj potrebe za transparentnim, meritokratskim i apolitičnim imenovanjem  na položaje u regulatorna tela i javna preduzeća, kao i javne ustanove kako bi to se osiguralo njihovo efikasno i nezavisno funkcionisanje sa posebnim fokusom na nedavna imenovanja.

Još jedno pitanje koje je pokrenuto je potreba za sistemom koji se može primeniti u praksi u cilju konfiskovanja imovine kako bi se obezbedila efikasna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. EK je takođe podvukla da postoji potreba za efikasnim i nezavisnim radom Tužilačkog saveta Kosova i Sudskog saveta Kosova.  Takođe je naglasila potrebu za unapređivanjem poštovanja Poslovnika sa ciljem jačanja nadzornih mehanizama Skupštine i daljeg napretka u izbornim reformama i finansiranju političkih stranaka.

Dalji detalji

Kada se radi o unutrašnjim poslovima, strane su razmenile stavove o zaštiti svedoka, civilnom registru i integrisanom upravljanju granicama. Kada se radi o borbi protiv organizovanog kriminala, fokus je bio usmeren na konfiskovanje imovine i borbu protiv pranja novca i terorizma, protiv trafikinga ljudi i narkotika, borbu protiv terorizma i krijumčarenje migranata, sa posebnim osvrtom na stvaranje održivog sistema. Kada se radi o borbi protiv korupcije, fokus je bio usmeren na rezultate institucija i potrebu za poboljšanom međuinstitucionalnom saradnji u borbi protiv korupcije. Kada se radi o sudstvu, kosovske vlasti su izvestile o napretku u funkcionisanju sudova, kancelarija tužilaca i relevantnih Saveta, kao i o sudskim reformama. Rečeno je da je još uvek neophodno obaviti dosta toga kako bi se ojačali odgovornost, stručnost i kompetentnost sudstva.

Kada se radi o ljudskim pravima i slobodama, bilo je reči o radu koji je neophodan nakon prošlogodišnjeg usvajanja paketa zakona o ljudskim pravima, sa posebnim fokusom na zatvore, zaštitu ličnih podataka i imovinskih prava, kao i prava dece, osoba sa invaliditetima i LGBT zajednicu. U diskusijama o slobodi izražavanja je pokrenuto još uvek nerešeno pitanje finansiranja RTK. Obe strane su takođe razgovarale o potrebi za ostvarivanjem tranzicione pravde, razračunavanja sa prošlošću i pojašnjavanje subdina nestalih osoba iz vremena sukoba.

Kada se radi o zaštiti i poštovanju manjinskih zajednica, strane su se saglasile da bi brzo trebalo privesti kraju novu strategiju o integraciji romske, aškalijske i egipćanske zajednice na sveobuhvatan način uz sve relevantne aktere. Vlada se posvetila da ojača kvalitet živoga ovih najranjivijih zajednica. Na sastanku je takođe bilo reči o sprovođenju u delo zakona o zvaničnim jezicima i institucionalnom okviru o zajednicama.

Kada se radi o zaštiti i promovisanju kulturnog nasleđa, obe strane su razgovarale o funkcionisanju i radu Saveta za implementaciju i monitoring (SIM), budžetu i resursima koji su odvojeni za zaštitu mesta od kulturnog značaja, kao i incidentima i nelegalnim aktivnostima koje imaju efekte na ova mesta.

Sastanak o SSP dijalogu o temama pravde, slobode i bezbednosti, a čiji će zaključci biti uneti u ovogodišnji Izveštaj za Kosovo je organizovan zajedno sa Ministarstvom za evropske integracije.

Osnovne informacije

SSP dijalog je okvir EU i kosovskih vlasti kako bi se redovno razgovaralo o tehničkim i pitanjima politika u smislu evropske agende. Sastanci omogućavaju direktan doprinos godišnjem izveštaju Evropske komisije. SSP dijalog vrši monitoring i prati reforme Kosova, sa posebnim osvrtom na prioritete koje je definisalo Evropsko partnerstvo, te identifikuje kako EU može pomoći u ovom procesu.

Postoji sedam oblasti koje su deo sektorskih sastanaka i oni blisko prate format dijaloga koje EU ima sa drugim kandidatima i potencijalnim kandidatima. Sektorski dijalozi se obavljaju u polju pravde, slobode i bezbednosti; industrije, carina i poreza; domaćeg tržišta, konkurentnosti, zaštite potrošača i očuvanja zdravlja; poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, bezbednosti hrane; transporta, ekologije, energije, regionalnog razvoja; ekonomskih i finansijskih pitanja, statistike.

Sektorskim i plenarnim SSP sastancima zajednički predsedavaju Evropska komisija i Vlada. Ishod svakog sastanka su mere o kojima su se obe strane saglasile, a koje će preduzeti kosovske vlasti. Očekuje se da plenarni sastanak, na kome će biti reči o prioritetima reformi, bude organizovan u julu 2016. Godine. Zaključci sa sastanaka se postavljaju na internet stranicu Kancelarije EU na Kosovu/Kancelarije specijalnog predstavnika EU.

Last modified: август 11, 2022

3 Responses to " Danas je okončana runda dijaloga procesa stabilizacije i pridruživanja o pravdi, slobodi i bezbednosti između Kosova i EU "

  1. … [Trackback]

    […] There you will find 89253 more Information to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/danas-je-okoncana-runda-dijaloga-procesa-stabilizacije-i-pridruzivanja-o-pravdi-slobodi-i-bezbednosti-izmedju-kosova-i-eu/ […]

  2. kojic acid soap каже:

    … [Trackback]

    […] Here you will find 18324 more Information to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/sr/danas-je-okoncana-runda-dijaloga-procesa-stabilizacije-i-pridruzivanja-o-pravdi-slobodi-i-bezbednosti-izmedju-kosova-i-eu/ […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *