Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Švedska podržava snažno integrisanje Kosova u EU

фебруар 1, 2016

Priština, 1. februar 2016. godine – Zamenik ministra za evropske integracije, g. Ramadan Ilazi, primio je danas na sastanku delegaciju Švedske, na čelu sa državnim sekretarom (zamenicom ministra) za razvoj i saradnju u Ministarstvu Inostranih Poslova Švedske gđu. Ulrika Modeer.

Na sastanku se razgovaralo o bilateralnoj saradnji između dve zemlje, evropskoj agendi Kosova sa posebnim naglaskom u procesu liberalizacije viza za građane Kosova kao i implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, potpisanog između Kosova i EU-a.

Zamenik ministra Ilazi, se zahvalio gđi. Modeer na kontinuiranoj podršci koju je narod i Vlada Švedske pružila Republici Kosovo, posebno u oblasti vladavine prava, ljudskih prava i evropskih integracija. Samo za period 2014-2020. godine, Švedska će podržati Kosovo sa blizu 70 miliona evra, u okviru sporazuma za saradnju potpisanog između dveju zemalja oktobra prošle godine.

Zamenik ministra Ilazi, je upoznao gđu. Modeer sa radom i angažovanjem kosovskih institucija u okviru procesa evropskih integracija. Što se tiče SSP-a, rekao je da je usvojen Nacionalni program za sprovođenje SSP-a, dok što se tiče liberalizacije viza, naglasio je da je 15. januara dostavljen poslednji input za ispunjavanje osam preporuka za liberalizaciju viza sa izveštaja Evropske Komisije iz 18. decembra 2015. godine. “Sada očekujemo da se realizuje najavljena poseta komesara EU-a za migriranje, unutrašnja pitanja i državnost, Dimitris Avramopoulos, na Kosovu, kako bismo se kretali napred u ovom procesu sa preporukom za liberalizaciju viza za građane Republike Kosovo”, rekao je zamenik ministra Ilazi.

U međuvremenu, državni sekretar  (zamenica ministra) ) za razvoj i saradnju u Ministarstvu Inostranih Poslova Švedske gđa. Ulrika Modeer, je naglasila da su Kosovo i Švedska jaki partneri i visoko procenila saradnju između dveju zemalja.

Takođe je potvrdila podršku države Švedske u procesu liberalizacije viza kao i evropske agende Kosova uopšte.

“Kosovo i Švedska već imaju partnerstvo već dugo vremena u reformama i razvoju, fokusirajući se na klimu i životnu sredinu, demokratsko upravljanje, reforme javne uprave kao i ekonomski razvoj. Obzirom da se Kosovo kreće bliže EU, mi smo se usredsredili na reformama i poštovanju ljudskih prava, kako bi se promovisao društveno-ekonomski razvoj. U ekonomskom aspektu, bilateralna podrška Švedske na Kosovu iznosi oko 9 miliona evra godišnje”, naglasila je gđa. Modeer.

Last modified: август 11, 2022