Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Održan peti sastanak Ministarskog saveta za evropske integracije

јул 18, 2023

U zgradi Vlade Republike Kosovo, održan je peti sastanak Ministarskog saveta za evropske integracije. Sastankom je predsedavao prvi zamenik premijera za evropske integracije, razvoj i dijalog Republike Kosovo, Besnik Bislimi. Prisutni su bili ministri, zamenici ministara i predstavnici nezavisnih institucija i agencija, relevantnih za ispunjavanje evropske agende zemlje.

„Integracija Kosova u evroatlantske institucije bila je i ostaje jedan od najvažnijih prioriteta Vlade Kosova, stoga je svaki korak koji je preduzet ka ovom strateškom cilju pravi korak napred ka integraciji Kosova u ove institucije i organizacije. .” rekao je zamenik premijera Bislimi na otvaranju ovog sastanka.

U prvom delu sastanka, razgovaralo se o merama koje su sprovedene u Akcionom planu ERA II i opštem aspektu stanja implementacije prema institucijama, a u drugom delu o ključnim koracima i reformama predviđenim u okviru Nacionalnog programa za evropske integracije, NPEI 2023-2027.

Na ovom petom sastanku ovog Saveta razgovarano je o konkretnim zadacima i mogućim izazovima u sprovođenju i ostvarivanju ciljeva na putu evropskih integracija Republike Kosovo.

„Kao što znate, 15. decembra 2022. godine zvanično smo predali zahtev za članstvo u EU. Konkretno, sada nakon apliciranja za članstvo očekuje se ubrzanje sprovođenja reformi i poboljšanje njihovog kvaliteta i uticaja na život građana. Fokus je na stvaranju prilike za prijem upitnika Evropske komisije za procenu statusa države kandidata za članstvo. Zbog toga je od ključnog značaja da se reforme u nadležnosti institucija koje vodite sprovode u rokovima koje određuju same vaše institucije, u saradnji sa Kancelarijom premijera kao glavnom koordinirajućom institucijom za evropske integracije”, dodao je između ostalog zamenik premijer Besnik Bislimi .

Kancelarija zamenika premijera za evropske integracije, razvoj i dijalog zajedno sa relevantnim direkcijama za evropske integracije redovno će pratiti proces sprovođenja reformi i blisko će sarađivati sa ministarstvima, Skupštinom Kosova, savetima i nezavisnim agencijama kako bi ispunili obaveze Evropske agende.

Last modified: јул 18, 2023

Comments are closed.