Integrimi Evropian

Evropske Integracije

U prvoj polovini godine sprovodile se važne reforme za Evropske Integracije

септембар 13, 2023

Kabinet predsednika Vlade, u saradnji sa drugim javnim institucijama, spremio je izveštaj o realizaciji Nacionalnog Programa za Evropske Integracije u periodu januar-jun. Tokom ovog perioda, sprovedene su važne reforme za Evropske Integracije u tri stuba: politički kriterijumi, ekonomski kriterijumi i evropski standardi.

Oni uključuju reforme dogovorene u okviru zajedničkih struktura Sporazuma o Stabilizaciji i Pridruživanju između Republike Kosovo i EU i prioriteti Agende Evropskih Reformi, čime se ispunjavaju obaveze iz SSP-a i drugi zahtevi za integraciju u EU. Tokom prvog dela godine, više od polovine reformi je sprovedeno ili se sprovodi, bez odlaganja.

Što se tiče političkih kriterijuma, ključne reforme su sprovedene u oblasti izbora i javne uprave. Usvojen je i stupio na snagu novi Zakon o izborima koji omogućava unapređenje organizacije i održavanja centralnih izbora i ispunjava višegodišnje preporuke EU. Dalje, razvijena je i puštena u upotrebu digitalna platforma za izveštavanje o implementaciji strateškog okvira za reformu javne uprave. To će poboljšati održivost reformi, transparentnost i odgovornost u ovoj oblasti.

Što se tiče ekonomskih kriterijuma, po prvi put su pripremljeni kvartalni finansijski izveštaji i izveštaji o radu za sva javna preduzeća i analiza fiskalnih rizika za javna preduzeća. Ove reforme unapređuju upravljanje ovim preduzećima na osnovu koncepta korporativnog upravljanja, kao i njihovu upravljačku i finansijsku odgovornost i transparentnost.

U okviru trećeg stuba, sprovedene su reforme koje približavaju Kosovo ovim standardima u mnogim oblastima, sa prioritetom na reformama koje utiču na ekonomiju. S tim u vezi, donošenjem Strategije Razvoja Industrije i Podrške Poslovanju 2030, do kraja decenije biće proširena industrijska proizvodnja, smanjen industrijski trgovinski deficit, poboljšana zaposlenost u industriji i preduzećima, i biće olakšan razvoj zelene industrije.

Dalje, u oblasti poljoprivrede, usvajanje od strane Skupštine, po prvi put,  Zakona o uređenju zajedničkog tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji je usvojila Vlada, omogućiće rast lokalnog tržišta poljoprivrednih proizvoda i njihovu konkurentnost na drugimtržištima  kroz stvaranje sistema organizovanja tržišta poljoprivrednih proizvoda. Tome će doprineti i realizacija programa za organsku poljoprivredu, koji je Vlada usvojila u izveštajnom periodu.

Treće, usvajanjem Digitalne Agende za Kosovo 2030 do kraja decenije, digitalna infrastruktura će biti unapređena, digitalna transformacija preduzeća će biti omogućena, javne usluge će se digitalizovati, digitalne veštine građana će se dalje razvijati, inovativni ekosistem za istraživanje i razvoj u privatnom sektoru, a sajber bezbednost će biti unapređena.

U oblasti osnovnih prava Vlada je dala saglasnost na izmene i dopune Zakona o verskim slobodama i njihovim usvajanjem u Skupštini biće regulisana registracija verskih zajednica kao posebne kategorije i  unaprediće se pravni osnov za očuvanje i promocije verskog pluralizma. 

U oblasti životne sredine, Vlada je prvi put dala saglasnost na Nacrtu zakona o klimatskim promenama, kao i na izmene i dopune Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu.

Uz njihovo odobrenje od strane Skupštine, zaštita životne sredine biće unapređena kroz početak rada na implementaciji Zelene Agende EU za Zapadni Balkan, koja predviđa najambicioznije ciljeve dekarbonizacije u svetu. Time će se također primeniti stroža pravila i procedure za procenu uticaja planova i programa na životnu sredinu, poboljšati prevencija i kontrola ispuštanja gasova staklene bašte u atmosferu, široki spektar industrijskih delatnosti, saobraćajnih, poljoprivrednih aktivnosti i iz drugih sektora.

Dalje, usvajanjem Strategije Voda 2023-2027 i Akcionog Plana 2023-2025 za njeno sprovođenje, tokom narednih pet godina poboljšati će se  upravljanje i dugoročno obezbeđivanje vode kao kritičnog resursa za građane i privredu, zaštita vodnih resursa, kao i pouzdanost i kvalitet vodnih usluga.

Vlada Republike Kosovo ostaje u potpunosti posvećena svom putu u procesu Evropskih Integracija i ispunjavanju neophodnih reformi koje dokazuju rad i ozbiljnost naših institucija, za važne korake napred, ka EU Integracijama.

Last modified: септембар 15, 2023

Comments are closed.