Integrimi Evropian

Kosovo i Evropska unija su održali drugi sastanak pododbora SSP-a za transport, životnu sredinu, energetiku, klimu i regionalni razvoj

23 марта, 2018

Brisel, 23. mart 2018. – Zvaničnici sa Kosova i Evropska komisija sastali su se u Briselu kako bi diskutovali o razvoju događaja tokom protekle godine u oblasti transporta, životne sredine, energetike, klime i regionalnog razvoja. Diskusija je održana u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koji je stupio na snagu u aprilu 2016. godine. U pogledu svih oblasti, Komisija i Kosovo su se složili o važnosti sprovođenja prioriteta Agende evropskih reformi i Programa ekonomskih reformi.

U pogledu životne sredine, Komisija je izrazila zabrinutost zbog veoma ograničenog napretka u ovoj oblasti koja je od velikog značaja za građane Kosova i kvalitet njihovog zdravlja i života. Konkretno, Komisija je ponovo izrazila zabrinutost zbog ograničenog napretka u pogledu praćenja kvaliteta vazduha i zatražila primenu trenutnih mera za smanjenje nivoa zagađenja vazduha, kako je zatražila i Skupština u februaru 2018.

Što se tiče klimatskih akcija, Kosovo tek treba da započne sa primenom pravila EU za suzbijanje uticaja klimatskih promena. Dogovoreno je da Kosovo treba da usvoji i primeni Strategiju i akcioni plan za klimatske promene.

Diskutovano je i o najnovijim zakonodavnim i političkim dešavanjima u oblasti transporta. Komisija je naglasila potrebu da se nastavi razvoj projekata kako bi se pomoglo uspostavljanje osnovne transportne mreže za Zapadni Balkan. Obe strane su se složile oko potrebe za nastavkom reformi, uključujući jačanje nezavisnosti i kapaciteta regulatornih institucija u sektoru transporta i preduzimanje konkretnih mera za poboljšanje bezbednosti na putu, u interesu građana.

Što se tiče energetike, Komisija je naglasila važnost usvajanja Akcionog plana koji bi Energetsku strategiju, koju je Skupština usvojila u januaru 2018. godine učinio operativnom. Ovo bi jasno definisalo prioritete Kosova u ovom sektoru, uključujući planove o ispunjavanju međunarodnih obaveza, kao što je Treći energetski paket i rashodovanje termolektrane Kosovo A i obnova kosovskih elektrana. Što se tiče Kosova e Re, Komisija je naglasila važne rizike koji se odnose na njeno finansiranje, izgradnju i mogući ekološki, socijalni i fiskalni uticaj. Komisija je naglasila važnost značajnog povećanja napora Kosova u oblasti obnovljive energije i energetske efikasnosti, uključujući i uspostavljanje pratećeg finansijskog mehanizma za finansiranje energetske efikasnosti.

Značaj regionalnog razvoja takođe je naglašen naročito stabilna priprema strateških i zakonodavnih dokumenata.

Osnovne informacije

• Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) predstavlja okvir za EU i kosovsku upravu da redovno razmatraju tehnička i politička pitanja u vezi sa evropskom agendom. Tela SPP-a uključuju Savet za stabilizaciju i pridruživanje, kome pomaže Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, kao i pododbori SSP-a, koji pokrivaju širok spektar pravnih tekovina EU. Sastanci tela SSP-a pružaju direktan doprinos godišnjim izveštajima Evropske komisije.

• Na svakom sastanku pododbora prati se sprovođenje reformi na Kosovu i identifikuje se kako EU može da pomogne u ovom procesu.

• Sektorskim sastancima pododbora je obuhvaćeno sedam oblasti , pravosuđe, sloboda i bezbednost; inovacije, informaciono društvo, socijalna politika, obrazovanje i kultura; trgovina, industrija, carina i oporezivanje; interno tržište, konkurencija, zaštita potrošača i zdravlja; poljoprivreda, ribarstvo, bezbednost hrane; transport, životna sredina, energetika, klimatske promene i regionalni razvoj; ekonomska i finansijska pitanja, statistika.

• Dve druge oblasti obuhvaćene sastancima posebnih grupa su reforma javne uprave i normalizacija odnosa sa Srbijom.

• Sastancima odbora i pododbora SSP-a predsedavaju Evropska komisija i Kosovo. Rezultat svakog sastanka su zajednički dogovorene mere koje trebaju preduzeti kosovske vlasti. Zaključci sa sastanaka će uskoro biti dostupni na veb stranici Kancelarije EU na Kosovu.

Last modified: 9 августа, 2022

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *