Integrimi Evropian

Integrimi Evropian

Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën takimin e dytë të Nën-Komitetit të MSA për Transport, Mjedis, Energji, Klimë dhe Zhvillim Rajonal

23 Mars, 2018

Bruksel, 23 mars 2018 – Zyrtarët nga Kosova dhe Komisioni Evropian u takuan në Bruksel për të diskutuar zhvillimet gjatë vitit të kaluar në fushën e Transportit, Mjedisit, Energjisë, Klimës dhe Zhvillimit Rajonal. Diskutimi u realizua në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), e cila hyri në fuqi në prill të vitit 2016. Në të gjitha fushat, Komisioni dhe Kosova ranë dakord për rëndësinë e zbatimit të prioriteteve nga Agjenda e Reformave Evropiane dhe Programi për Reforma në Ekonomi.

Për mjedisin, Komisioni shprehu shqetësim për progresin shumë të kufizuar në këtë fushë që është me rëndësi të madhe për qytetarët e Kosovës dhe cilësinë e shëndetit dhe jetës së tyre. Në veçanti, Komisioni përsëri shprehu shqetësim rreth përparimit të kufizuar në monitorimin e cilësisë së ajrit dhe kërkoi zbatimin e masave të menjëhershme për të ulur nivelet e ndotjes së ajrit, siç kërkohej edhe nga Kuvendi në shkurt të vitit 2018.

Sa i përket veprimit rreth klimës, Kosova ende nuk ka filluar zbatimin e rregullave të BE-së në luftimin e ndikimit nga ndryshimet klimatike. U ra dakord që Kosova duhet të miratojë dhe zbatojë Strategjinë dhe Planin e Veprimit për ndryshimet klimatike.

U diskutuan gjithashtu zhvillimet e fundit legjislative dhe të politikave në fushën e transportit. Komisioni theksoi nevojën për vazhdimin e zhvillimit të projekteve për të ndihmuar në krijimin e rrjetit bazë të transportit për Ballkanin Perëndimor. Të dy palët ranë dakord mbi nevojën për të vazhduar reformat, duke përfshirë forcimin e pavarësisë dhe kapaciteteve të institucioneve rregullatore në sektorin e transportit dhe për marrjen e masave konkrete për përmirësimin e sigurisë rrugore, në interes të qytetarëve.Lidhur me energjinë, Komisioni theksoi rëndësinë e nxjerrjes së një Plani të Veprimit që do ta bënte funksionale Strategjinë e Energjisë, të miratuar në janar të vitit 2018 nga Kuvendi. Kjo do të përcaktonte qartë prioritetet e Kosovës në këtë sektor, duke përfshirë planet për përmbushjen e zotimeve ndërkombëtare si pakoja e tretë e energjisë dhe dekomisionimi i Kosovës A dhe rinovimi i termocentraleve të Kosovës B. Sa i përket Kosovës së Re, Komisioni theksoi rreziqet e rëndësishme që lidhen me financimin, ndërtimin dhe ndikimin e mundshëm mjedisor, social dhe fiskal. Komisioni theksoi rëndësinë e rritjes së ndjeshme të përpjekjeve të Kosovës për energjinë e rinovueshme dhe efiçencën e energjisë, duke përfshirë krijimin e një mekanizmi financiar mbështetës për financimin e efiçencës së energjisë.

Gjithashtu, këtu u theksua edhe rëndësia e zhvillimit rajonal, në veçanti përgatitja e shëndoshë e dokumenteve strategjike dhe legjislative.

Informata të historikut

• Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA) është korniza për BE dhe administratën e Kosovës që të diskutojnë rregullisht çështjet teknike dhe të politikave në lidhje me agjendën evropiane. Strukturat e MSA-së përfshijnë Këshillin e Stabilizim-Asociimit, të ndihmuar nga Komiteti i Stabilizim-Asociimit, si dhe Nën-Komitetet e MSA-së, të cilat mbulojnë një gamë të gjerë të acquis të BE-së. Mbledhjet e strukturave të MSA-së japin kontribut të drejtpërdrejtë në raportet vjetore të Komisionit Evropian.

• Çdo takim i Nën-Komiteteve monitoron dhe shoqëron realizimin e reformave nga Kosova dhe identifikon se si BE mund të ndihmojë në këtë proces.

• Janë gjithsej shtatë fusha që mbulohen përmes takimeve sektoriale të nën-Komiteteve; për Drejtësi, Liri dhe Siguri; Inovacion, Shoqëri e Informacionit, Politika Sociale, Arsim dhe Kulturë; Tregti, Industri, Dogana dhe Tatime; Tregun e Brendshëm, Konkurrencë, Mbrojtje të Konsumatorit dhe Shëndetit, Bujqësi, Peshkatari, Siguri Ushqimore; Transport, Mjedis, Energji, Ndryshime Klimatike dhe Zhvillim Rajonal; Çështje Ekonomike dhe Financiare, Statistika.

• Dy fusha të tjera mbulohen përmes takimeve të Grupeve të Veçanta e ato janë: ai për Reformën e Administratës Publike, dhe ai për Normalizim të marrëdhënieve me Serbinë.

• Takimet e Komitetit dhe Nën-Komiteteve të MSA-së bashkëkryesohen nga Komisioni Evropian dhe Kosova. Secili takim rezulton në veprime pasuese të përcaktuara bashkërisht e të cilat duhet të ndërmerren nga autoritetet e Kosovës. Konkluzionet nga takimet do të jenë në dispozicion së shpejti në uebfaqen e Zyrës së BE-së në Kosovë.

Last modified: 9 Gusht, 2022

3 Responses to " Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën takimin e dytë të Nën-Komitetit të MSA për Transport, Mjedis, Energji, Klimë dhe Zhvillim Rajonal "

  1. Thanks for your post right here. One thing I would really like to say is the fact that most professional career fields consider the Bachelor’s Degree as the entry level standard for an online course. While Associate Degrees are a great way to start, completing ones Bachelors starts up many entrance doors to various professions, there are numerous on-line Bachelor Course Programs available via institutions like The University of Phoenix, Intercontinental University Online and Kaplan. Another issue is that many brick and mortar institutions offer Online variations of their degree programs but usually for a significantly higher price than the organizations that specialize in online degree plans.

  2. … [Trackback]

    […] There you will find 21444 additional Info to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/kosova-dhe-bashkimi-evropian-mbajten-takimin-e-dyte-te-nen-komitetit-te-msa-per-transport-mjedis-energji-klime-dhe-zhvillim-rajonal/ […]

  3. … [Trackback]

    […] Read More Information here to that Topic: integrimievropian.rks-gov.net/kosova-dhe-bashkimi-evropian-mbajten-takimin-e-dyte-te-nen-komitetit-te-msa-per-transport-mjedis-energji-klime-dhe-zhvillim-rajonal/ […]

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *