Integrimi Evropian

Evropske Integracije

Zamenik premijera Bislimi održava sledeći redovni sastanak sa organizacijama civilnog društva

новембар 13, 2023

Priština, 13. novembar 2023

Prvi zamenik premijera za Evropske Integracije, Razvoj i Dijalog Republike Kosovo, Besnik Bislimi, u pratnji ministarke Obrazovanja, Nauke, Tehnologije i Inovacija, Arbërie Nagavci, održao je sledeći redovni sastanak sa organizacijama civilnog društva.

Današnji sastanak bio je posvećen oblasti obrazovanja. Razgovarano je o prioritetima iz Evropske Reformske Agende II u ovoj oblasti, kao što su unapređenje opšteg kvaliteta u sektoru obrazovanja; osiguranje transparentnog upravljanja obrazovnim institucijama; i povećanje pristupa obrazovanju. Od sledeće godine nastavljamo samo sa Nacionalnim Programom za Evropske Integracije (PKIE) 2024–2028, dok će preostale mere iz ERA i preporuke državnog izveštaja biti uključene u taj plan.

Što se tiče civilnog društva, u poslednjem izveštaju o zemlji ocenjuje se da ono funkcioniše u povoljnom okruženju. Civilno društvo nastavlja da aktivno učestvuje u javnim konsultacijama i doprinosi kreiranju politika i procesima monitoriranja. Online platforma za javne konsultacije je ažurirana funkcijama koje olakšavaju učešće i osobama sa posebnim potrebama.

Izveštaj također navodi da su se OCD, zainteresovane strane i javnost gotovo četiri puta češće angažovali u javnim konsultacijama na centralnom nivou u odnosu na 2021.

Kao Vlada, aktere civilnog društva vidimo kao partnere u procesu evropskih integracija gde svaka strana ima svoju ulogu i može doprineti izradi, monitoriranju, implementaciji ili komunikaciji reformi.

Unutrašnje reforme u oblasti vladavine prava, dobrog upravljanja, ekonomskog i socijalnog napretka, vizne liberalizacije i posvećenosti regionalnoj saradnji potvrđuju da činimo prave korake i da smo na pravom putu ka evropskoj budućnosti.

Naredni sastanci za ovu godinu biće iz oblasti vladavine prava, reforme javne uprave i energetskog sektora.

Last modified: децембар 8, 2023

Comments are closed.